Jak ochránit autorská práva (I.)

- Ladislav Šmarda

Ochrana autorských práv hraje podstatnou roli v případech narušení či zásahů ze strany rušitelů. Většina z nás tuší, že práva autora chrání autorský zákon. O autorských právech se můžete dočíst v našich dřívějších příspěvcích, např. Autorská práva, Práva autora díla, Autorské dílo a další. Méně lidí však ví, jak chránit autorská práva v praxi. Základní prvky ochrany vašich autorských práv (v zásadě i jiných práv k duševnímu vlastnictví) jsme si pro vás připravili v základních pilířích:

  1. Vymezte vlastní autorské dílo a označte své autorství;
  2. Znejte svá základní práva autora;
  3. Chraňte svá práva pomocí technických nástrojů (i na webu);
  4. Chraňte svá práv prostřednictvím práva (soudu).

Vymezte vlastní autorské dílo a označte své autorství

Výsledky se vždy liší v závislosti na konkrétním posouzení vaší situace. I přesto lze v případě ochrany autorských práv předat pár obecných doporučení pro jejich ochranu. Prvky si zjednodušeně představíme v tomto a dalším příspěvku.

Prevence je nejlepší forma ochrany vašich práv. Chcete-li mít zachovány prostředky obrany pro budoucnost, musíte zajistit, že vaše autorská práva stojí na pevně vybudovaných základech (a to i v prostředí online). Proč myslíte, že velké obchodní korporace investují např. do ochranných známek = chráněné označení/logo? Pojďme si si nyní přiblížit jednotlivé kroky pro to, jak ochránit autorská práva efektivně.

Mám autorské dílo

Prvotní předpokladem pro uplatnění vašich autorských práv je existence autorského díla. Základem je zjištění, zda je Váš výtvor skutečně autorským dílem podle práva. Ne každé kreativní činnosti je ve světle práva přiznána ochrana.

Není pochybnost o jeho nositeli

Zdárné uplatnění vašich práv lze přiznat pouze za předpokladu, že jste skutečně autorem. Pochybnosti o původu autorství nikdy nejsou něčím, co byste chtěli do budoucna podrobit zkoušce (a soudnímu přezkumu). Vždy dbejte, aby vaše autorství bylo postaveno na pevných nohou, nikoli na domněnkách.

Ochrana autorských práv

Pozor na zapojení více osob

Tvorba autorského díla nesourodou skupinou je často správným postupem z hlediska přípravy kreativního výstupu. Podle práva však může všem zúčastněným osobám založit právo spoluautorství. Celek následně jedná v režimu spoluvlastnictví, které je některými nadneseně považováno za „ďáblův nástroj práva“. Spoluvlastnictví je jedním z nejčastějších důvodů majetkových sporů projednávaných soudy (i společné jmění manželů je určitou modifikací spoluvlastnictví). Přátelské vztahy dnes nezaručují bezproblémové soužití v budoucnu.

Součásti díla

Je-li dílo tvořeno souborem jiných autorských děl, může vzniknout nežádoucí problém. Skládáním jiných prvků autorské ochrany (mnohdy i nedovolené) vzniká problém s rozuzlení vlastních i cizích autorských práv.

Znalost základních práv autora

Povědomí o základních právech autora dokáže zásadním způsobem ovlivnit budoucí uplatnění vašich práv. Vím, že mám určitá práva je základem každé úspěšné obrany. Díky tomu získáváme přehled, zda rušitel zasahuje či nezasahuje do mého práva a jaké právní instrumenty právo pro ochranu mého postavení nabízí. Nadto získáte elementární know-how o limitech ochrany, a jste schopni lépe zhodnotit, zda má nebo nemá smysl oslovit právní zástupce k provedení nápravy. Jsme tak rovněž schopni lépe identifikovat okamžik, kdy má smysl setkat se s advokátem, aby mi s uplatněním práva proti rušiteli pomohl.

Zároveň díky tomu víte, že ne každý zásah nebo využití vaší tvorby znamená porušení vašich autorských práv. Znalostí práv z duševního vlastnictví tedy ovlivníte nejen své výchozí postavení (aktivní tvorba nástrojů první úrovně ochrany – prevence a označení vlastních práv), ale zároveň neprošvihnete klíčový časový okamžik, kdy dává uplatnění práva největší smysl. Právě kombinací aktivního hodnocení na vaší straně společně s kroky vaší advokátní kanceláře dosáhnete skutečného výsledku, jak ochránit autorská práva.

Závěr

Na tuto první část příspěvku zaměřeného na téma ochrany autorských práv navážeme v následujícím článku. Nyní jsme si osvětlili základní informace k tomu, jak nastavit první pilíře ochrany autorských práv – prevence a vlastní znalost a hodnocení. Jde opět o problematiku práv duševního vlastnictví, která se propojuje s právem online (a tedy i jinými doporučeními z této oblasti).

Pokud se vám vzdělávací část naši advokátní kanceláře líbí, budeme rádi za zpětnou vazbu anebo komentář, případně za sledování našich sociálních sítí v oblasti novinek. Pro více rad a tipů nás můžete sledovat na sítích FacebookLinkedIn či Instagram. Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme!