Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Přiměřenost smluvní pokuty
- Ladislav Šmarda
Správně nastavená smluvní pokuta je klíčem k jejímu úspěšnému uplatnění. Přiměřenost smluvní pokuty je v praxi často přehlíženým atributem. Soudy však zkoumají v civilním řízení nejen právní závaznost, ale i spravedlnostní korektiv. Proto si pro vás naše advokátní kancelář připravila tento článek.
Číst více
Náhledový obrázek
Smluvní pokuta
- Ladislav Šmarda
Smluvní pokuta je efektivním a účinným nástrojem motivující dlužníků k plnění smluvních povinností. Jak by měla vypadat a na co se při její konstrukci zaměřit najdete v našem článku, který si pro Vás naše advokátní kancelář k tématu připravila.
Číst více
Náhledový obrázek
Co je agenturní zaměstnávání?
- Ladislav Šmarda
Agenturní zaměstnávání je dnes velmi využívaný koncept, díky kterému se zaměstnavatelé snažit kompenzovat nedostatečný personál ve vlastních řadách. Z pohledu práva je komplikovanější v nastavení vztahů mezi uživatelem, agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Sdílená odpovědnost agentury práce a uživatele bývá v praxi značným problémem. Inspektoráty práce postupují ve
Číst více
Náhledový obrázek
Povinnosti zaměstnavatele (ochrana oznamovatelů)
- Ladislav Šmarda
Dne 1. 8. 2023 vstoupil do účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů. Legislativa o ochraně oznamovatelů neboli také zákon o whistleblowingu představuje novou právní povinnost zaměstnavatelů. Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 50 zaměstnanci povinnost zavedení anonymního oznamovacího systému. Právě prostřednictvím tohoto oznamovacího systému má b
Číst více
Náhledový obrázek
Co jsou obchodní podmínky?
- Ladislav Šmarda
Co jsou obchodní podmínky a jakým způsobem je přiložit do znění smlouvy jsme si pro vás připravili v rámci tohoto příspěvku. Našim cílem je předat základní povědomí o těchto právních dokumentech. Jde o základní právní nástroj v oblasti podnikání v online.
Číst více
Náhledový obrázek
Pravidla práce z domova (home office)
- Ladislav Šmarda
Úprava práce na dálku je největší změnou, kterou novela zákoníku práce přináší. Toto ustanovení reaguje na změny ve společnosti, kdy došlo k velkému nárůstu zájmu o tzv. home office.
Číst více