Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Práce z domova (home office)
- Ladislav Šmarda
Úprava práce na dálku je největší změnou, kterou novela zákoníku práce přináší. Toto ustanovení reaguje na změny ve společnosti, kdy došlo k velkému nárůstu zájmu o tzv. home office.
Číst více
Náhledový obrázek
Novinky pro zaměstnavatele 2023 (1. část)
- Ladislav Šmarda
Přichází očekávaná novela zákoníku práce (dále jen „ZP“) přijatá v dubnu 2023. Úpravy zapracovávají znění evropských směrnic na úseku pracovněprávních předpisů. Nejvýznamnější změny a novinky zákoníku práce jsme si pro vás připravili v tomto příspěvku z oblasti pracovního práva.
Číst více
Náhledový obrázek
Předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu
- Ladislav Šmarda
Spoluvlastnický podíl pak představuje podíl na právech a povinnost konkrétní věci a udává, jakou měrou se konkrétní spoluvlastník podílí na výkonu práv a povinností k ní. Předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu tedy znamenat možnost spoluvlastníka v případě prodeje spoluvlastnického podílu jiného spoluvlastníka uplatnit předkupní právo. Více se dozvíte v našem přísp
Číst více
Náhledový obrázek
Problémy spoluvlastnictví nemovitosti
- Ladislav Šmarda
Spoluvlastnictví je právním institutem, kdy skupina osob disponuje společným vlastnickým právem k věci. Spoluvlastnictví nemovitosti vychází z dělení práv a povinností ke společné nemovité věci. Jako každé spoluvlastnictví, je i s tímto typem spojena celá řada problému při správě i rozhodování. V pozici spoluvlastníka se můžete setkat s řadou problémů. Některé problémy si
Číst více
Náhledový obrázek
Co je spoluvlastnictví?
- Ladislav Šmarda
Spoluvlastnictví je situace, kdy vlastnické právo k věci náleží více osobám společně. Spoluvlastnictví vám jako spoluvlastníkům může přinést řadu výhod, ale i nevýhod. Tímto článkem vám vysvětlíme základní pojmy a typy spoluvlastnictví a základy fungování vzájemných práv a povinností spoluvlastníků.
Číst více
Náhledový obrázek
Doprovodné náležitosti kupní smlouvy k nemovitosti
- Ladislav Šmarda
Doprovodné náležitosti kupní smlouvy k nemovitosti nejsou oproti podstatným náležitostem její povinnou součástí. Tato ujednání tedy nemusíte nutně do kupní smlouvě k nemovitosti uvádět, ale běžně jejich obsahem bývají, neboť upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.
Číst více