Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Rozdíl mezi reklamací a zárukou
- Ladislav Šmarda
Práva z vad i záruka za jakost svědčí kupujícímu. Kupující může svá práva uplatnit vůči prodávajícímu ve stanovené době. Kupující má primárně právo na odstranění vady (výměnou věci, opravu věci), dále může žádat přiměřenou slevu z kupní ceny, případně odstoupit od smlouvy.
Číst více
Náhledový obrázek
Krátkodobý pronájem
- Ladislav Šmarda
V dnešní době zažíváme prudký vzestup krátkodobých pronájmů podporovaný zejména vývojem ubytovacích platforem. Fenomén krátkodobého pronájmu, poháněný změnami v preferencích a technologickými inovacemi, rychle mění dynamiku trhu s ubytovacími službami. Co jsou to krátkodobé pronájmy a jakým způsobem zasahují do tradičních struktur pronájmů se dozvíte v tomto článku
Číst více
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo: Záruka za jakost
- Ladislav Šmarda
Záruku za jakost si u smlouvy o dílo sjednává zhotovitel s objednatelem. Záruka za jakost je možností, nikoli povinností. Může být sjednána přímo ve smlouvě o dílo nebo mimo ni. Pokud dílo přestane v záruční době fungovat, může objednatel uplatit práva ze záruky za jakost.
Číst více
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo: Práva z vad
- Ladislav Šmarda
Se smlouvou o dílo souvisí práva z vad. Objednateli náleží práva z vad, pokud je včas zhotoviteli vytkne. Objednatel si může vybrat, který způsob odstranění vady si vybere.
Číst více
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo: Cena díla (2. část)
- Ladislav Šmarda
Určení ceny díla je záležitostí stran smlouvy o dílo. Strany si mohou cenu sjednat pevnou částkou nebo rozpočtem. Rozpočet si strany sjednají buď jako úplný nebo neúplný, případně nezávazný. Cena díla není nezbytnou součástí smlouvy o dílo. V takovém případě platí cena obvyklá.
Číst více
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo: Cena díla (1. část)
- Ladislav Šmarda
Cena díla je důležitou součástí smlouvy o dílo. Do smlouvy může být cena díla zakomponována více možnými způsoby, a proto si některé z nich v tomto příspěvku představíme. Díky tomu získáte základní přehled, jaká práva se važí ke zvolenému typu odměny. Strany by neměly určení ceny díla podcenit, a proto se naše advokátní kancelář tomuto tématu věnuje. Při mimořádn
Číst více