Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Některá doporučení pro ochranu online práv
- Ladislav Šmarda
Velkým tématem dnešní doby je ochrana práv v prostředí online (práva na internetu). V souvislosti s našimi příspěvky na ochranu těchto práv jsem si pro vás připravili pár doporučení pro tuto oblast. Nespoléhejte na systém. Žádný systém není perfektní. Každý fungující mechanismus generuje odchylky a nesprávnosti i při sebelepším záměru jeho tvůrce i existujících mechanism
Číst více
Náhledový obrázek
Autorská práva
- Ladislav Šmarda
Ne každá myšlenka nebo inovace zakládá autorství. Teprve při naplnění všech zákonných znaků můžeme tvorbu označit za autorské dílo a osobu tvůrce označit jako autora díla. V praxi se stává, že autoři ponechávají autorská práva na úpravu obsaženou v zákoně. Následně bývají nepříjemně překvapeni z toho, kdo všechno může oprávněně užívat autorských práv. Základy
Číst více
Náhledový obrázek
Právo na internetu
- Ladislav Šmarda
Tímto příspěvkem chceme nastínit a rozebrat základní prvky práva na internetu. Dnes již takřka veškerá dospělá populace využívá internet jako nástroj komunikace, zábavy i práce každý den. Málokdo z nás přitom vnímá, že i online prostředí má svá pravidla a právní rámec. Pro účely rozšíření vašich znalostí jsme připravili tento článek. Díky němu dokáže lépe pochop
Číst více
Náhledový obrázek
Právo duševního vlastnictví
- Ladislav Šmarda
Článek je obecným úvodem práv duševního vlastnictví. Definujeme právní pojem duševního vlastnictví a dále demonstrujeme právní režimy ochrany, které tento segment práva poskytuje jednotlivým tvůrcům. Díky němu získáte lepší povědomí o tom, kam tyto práva zařadit a jak se odlišuje od práva autorského nebo i jiných příbuzných odvětví. Jde o téma, které si pro vás do budo
Číst více
Náhledový obrázek
Převod bytu a daň z nemovitosti
- Ladislav Šmarda
K převodu bytu se rovněž váže povinnost nahlásit změnu plátce daně příslušné nemovitosti. Za daných okolností je vaší zákonnou povinností oznámit finančnímu úřadu příslušné změny, přihlásit se k dani z nemovité věci a do budoucna plnit své daňové závazky. Jaké povinnosti v této souvislosti máte jsme si pro vás připravili v tomto tématickém příspěvku, který je věno
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z příjmu prodej bytu
- Ladislav Šmarda
Prodejem nebo koupí domu či bytu vaše povinnosti nekončí. V případě prodeje nemovitosti může na prodávajícího dopadat povinnost zdanit příjem z prodeje a oznámit změnu okolností finančnímu úřadu. Jak se přiznání k dani z příjmu provádí a za jakých podmínek lze příjem osvobodit se dozvíte v našem tématickém příspěvku, který je věnován právě daňové povinnosti souvis
Číst více