Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Vše Právní služby pro nemovitosti a věcná práva k nimPrávní služby pro startupy a začínající podnikatelePrávník pro zaměstnance a zaměstnavatele (pracovní právo)Právo duševního vlastnictví, IT a software
Nahrávám…
Náhledový obrázek
Nové povinnosti ochrany oznamovatelů již od 15.12.2023
- Ladislav Šmarda
Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro malé a střední podniky vstupuje do účinnosti od 15. prosince 2023. Jedná se o podniky s více než 50, ale zároveň méně než 250 zaměstnanci. Nové povinnosti s sebou přináší zákon č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů. Pokud jste ještě stále systém oznamovacího kanálu ve Vašem podniku nezavedli, doporučujeme Vám již neot
Číst více
Náhledový obrázek
Pracovní úraz agenturního zaměstnance
- Ladislav Šmarda
Využíváte-li služeb agenturních zaměstnanců, nezapomínejte, že pracovní se může přihodit i zaměstnanci vyslanému agenturou práce. Specifikem těchto úrazů je trojstranný vztah uživatel (kdo práci přidělil), agentura práce (zaměstnavatel) a samotný zaměstnanec. Jaký právní rámec v případě pracovního úrazu vzniká si přiblížíme v tomto našem článku.
Číst více
Náhledový obrázek
Nemovitosti bez vlastníka
- Ladislav Šmarda
Katastr nemovitostí eviduje až 150 tisíc nemovitostí, které jsou zapsány na neexistující majitele. Stát se rozhodl s nesouladem v katastru nemovitostí bojovat a vyhlásil lhůtu 10 let, v rámci které jsou skuteční majitelé povinni provést odstranění nesouladu. Víte o nějaké nemovitosti bez vlastníka? Pokud jste příbuzný s osobou vlastníka, může nemovitost při splnění dalších p
Číst více
Náhledový obrázek
Odškodnění pracovního úrazu (II.)
- Ladislav Šmarda
Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz, odškodnění je právní nárok, který může v této souvislosti po zaměstnavateli požadovat. Náhrada újmy zaměstnance počítá s bolestí, kterou zaměstnanec utrpěl, zdravotními výlohami, které vynaložil a v neposlední řadě také zásahu do jeho života v rámci ztížení společenského uplatnění. Nároky zaměstnance z pracovního úrazu si nyní po
Číst více
Náhledový obrázek
Odškodnění pracovního úrazu (I.)
- Ladislav Šmarda
Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, má nárok vůči zaměstnavateli na náhradu újmy. Náhrada újmy počítá s vynaložením nároku na bolest, kterou zaměstnanec utrpěl, zdravotní výlohy a v neposlední řadě také zásahu do jeho života v rámci ztížení společenského uplatnění. Jaké jsou jednotlivé nároky zaměstnance a na co nezapomenout si rozebereme v tomto článku. Pokud vás v
Číst více
Náhledový obrázek
Pracovní úraz zaměstnance
- Ladislav Šmarda
Pracovní úraz je poškození zdraví (nebo i smrt) zaměstnance vzniklá nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým působením vnějších vlivů, které zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Jaké jsou podmínky jeho využití a na co si dát pozor se dozvíte v tomto našem příspěvku.
Číst více