Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo
- Ladislav Šmarda
Při uzavírání smlouvy o dílo je třeba jasně vymezit zejména předmět smlouvy, cenu, termín plnění, práva z vad a možnost odstoupení od smlouvy. Ze smlouvy vyplývají zhotoviteli i objednateli práva a povinnosti. Smlouva o dílo by měla být napsána písemně.
Číst více
Náhledový obrázek
Co je umělá inteligence (AI)?
- Ladislav Šmarda
Co je umělá inteligence a jak ji definovat? Volně parafrázováno - Evropská unie v připravovaných návrzích regulace vnímá umělou inteligence (AI) jako navržený systém s prvky autonomie, který na základě dat (vstupů) odvozuje, jak dosáhnout daného výstupu. V dnešním příspěvku se zaměříme, co se pod tímto novodobým fenoménem zvaným AI skrývá.
Číst více
Náhledový obrázek
Vlastní nástroj umělé inteligence?
- Ladislav Šmarda
Tvůrci ChatGPT přišli s novinkou, která má rozšířit a usnadnit využití umělé inteligence v rámci běžného chodu vašeho podnikání. Prostřednictvím vytvořeného aplikačního nástroje nyní získáte možnost využít stávající programové vybavení a prostřednictvím vložení vlastních dat získáte příležitost „vycvičit si“ umělou inteligenci jako vlastního pomocníka.
Číst více
Náhledový obrázek
Vybraná pravidla umělé inteligence
- Ladislav Šmarda
V minulém příspěvku jsme psali o předběžné dohodě, která vzešla od unijních legislativců. Rada EU ve spojitosti s parlamentem EU přijala dne 11. prosince 2023 předběžnou dohodu o podobě budoucí regulace umělé inteligence neboli AI. Dnešní článek věnujeme vybraným pravidlům pro oblast regulace umělé inteligence.
Číst více
Náhledový obrázek
Předběžná pravidla umělé inteligence
- Ladislav Šmarda
Umělá inteligence je dnes velmi populární tématem. V souvislosti s rozvojem technické části se objevují rovněž první pokusy o právní regulaci umělé inteligence, která by vytvořila alespoň základní pravidla pro její fungování. Plánovanou regulaci umělé inteligence (AI) si jako téma částečně nastíníme v tomto příspěvku.
Číst více
Náhledový obrázek
Uplatnění nároku ze smluvní pokuty
- Ladislav Šmarda
Smluvní ujednání o smluvní pokutě je utvrzovacím institutem. Ne každý nárok ze smluvní pokuty ovšem ihned a automaticky zakládá právo smluvní pokutu uhradit. Jaké jsou podmínky aktivace a uplatnění nároku ze smluvní pokuty, si proto představíme v tomto příspěvku, který zároveň navazuje na dříve uveřejnění příspěvky z oblasti smluvního práva.
Číst více