Rady a tipy

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Význam předmětu smlouvy
- Ladislav Šmarda
Proč smlouva vznikla a co se má podle ní vykonat se může stát nemalým problémem při uplatnění smluvních práv. Smluvní strany problém v nastavení spolupráce často zjistí až v okamžiku, kdy jedna z nich odmítá splnit, co slíbila. Teprve pod tíhou komplikované situace hledají účastníci smlouvy materiály k záchraně a uplatnění jejich práv. Správné vymezení předmětu smlouv
Číst více
Náhledový obrázek
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)
- Ladislav Šmarda
Nově chystaná úprava ochrany oznamovatelů vymezuje a zavádí nové povinnosti na straně povinných subjektů (zejm. důležité pro zaměstnavatele). Ochrana oznamovatelů se zakládá na Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Účelem je zajištění systémů anonymních hlášení provinění povinného subjektu (
Číst více
Náhledový obrázek
Evidence skutečných majitelů
- Ladislav Šmarda
Právní úprava o evidenci skutečných majitelů zavádí povinnost právnických osob (tzn. např. společností s ručením omezeným, akciových společností, družstev, nadací, fundací, spolků, svěřenských fondů atd..). Regulace si nastavila cíl identifikace každé fyzické osoby, které podstatným způsobem ovlivňuje její dění, aby zamezila nejasnostem ohledně personální a majetkové st
Číst více
Náhledový obrázek
Novinky v cookies od 1.1.2022
- Ladislav Šmarda
Cookies jsou krátké textové soubory nacházející se v internetovém prohlížeči každého uživatele. Navštívené webové stránky ukládají informace o návštěvě, kde jsou přijímány a ukládány informace o uživateli (spotřebiteli) webové služby. Část souborů cookies je nutná pro návštěvy a pohyb v síti (pro správné technické zobrazení webové stránky nebo aplikace), některé
Číst více