Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Faktura k vymáhání pohledávky
- Ladislav Šmarda
Častým praktickým problémem uplatnění pohledávek je dokazování důvodu (kauzy), proč by měl mít věřitel na konkrétní pohledávku nárok. Podnikatelé v tomto směru spoléhají na vydané daňové doklady jako důkazu uzavření obchodu. Rizika spojená s tímto přístupem si objasníme v tomto článku na problematiku, zda postačí faktura k vymáhání pohledávky u soudu.
Číst více
Náhledový obrázek
Vymáhání pohledávky u soudu
- Ladislav Šmarda
Pokud dlužník nesplní svou povinnost ani po předchozích marných pokusech o dobrovolné uhrazení závazku. Žalobní fáze je často nezbytným krokem pro budoucí vynucení splnění právních povinností, následuje jednání a rozhodnutí o nároku prostřednictvím soudu. V tomto příspěvku jsme pro vás připravili přehled o vymáhání pohledávky u soudu od právníka.
Číst více
Náhledový obrázek
Jak vypadá žaloba na vymáhání pohledávky?
- Ladislav Šmarda
Žalobní fáze je často nezbytným předpokladem pro budoucí nucený výkon splnění právních povinností. Nedobrovolné splnění lze vynutit prostřednictvím právem uznaných institutů, a pro tyto účely slouží žaloba soudu. Jaké kroky musí být splněny v rámci žalobní fáze uplatnění pohledávky zjistíte v našem článku.
Číst více
Náhledový obrázek
Žaloba k uplatnění pohledávky
- Ladislav Šmarda
Žalobní fáze vymáhání pohledávky je spojena se správným sepsáním a uplatněním žaloby. Pohledávka může být na základě soudního rozhodnutí přiznána pouze, pokud žaloba a v ní tvrzené skutečnosti i důkazy obstojí před soudem. Naše advokátní kancelář si pro Vás proto připravila příspěvek věnovaný žalobě k vymáhání pohledávky.
Číst více
Náhledový obrázek
Předžalobní fáze vymáhání pohledávek
- Ladislav Šmarda
Předžalobní fáze vymáhání pohledávek je jeden z kroků vedoucích k získání dlužné částky. Neproplacené faktury mohou být zásadní problém vašich podnikání, proto jsme si v naší advokátní kanceláři připravili sérii článků k vymáhání pohledávek.
Číst více
Náhledový obrázek
Vymáhání pohledávky
- Ladislav Šmarda
Co je vymáhání pohledávek a co tento pojem podle práva obnáší se dozvíte v tomto článku naší advokátní kanceláře. vymáhání pohledávek je spojeno s předžalobní, žalobní a požalobní fází, které si postupně v článcích od našich advokátů představíme.
Číst více