Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Daň z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem
- Ladislav Šmarda
Daň z bezúplatného příjmu při darování upravuje zákon o daních z příjmů (dříve zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). Představuje daňovou povinnost při nabytí nemovitosti darem, pakliže nespadáte pod jednu z výjimek osvobození od daně. Jedná se o daň, která se platí v souvislosti s převodem majetku od jednoho jedince nebo entity (dárce) na druhého
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z nemovité věci
- Ladislav Šmarda
Po uskutečnění převodu bytu smluvní strany často opomenou provést doprovodné daňové povinnosti. V tomto článku se zaměříme na daňové povinnosti související s nemovitostí. Vedle daně z příjmů fyzických či právnických osob máte totiž povinnost odvádět také daň z nemovité věci. K této dani se musíte přihlásit/odhlásit a následně se tato daň platí každoročně.
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z příjmu při prodeji nemovitosti
- Ladislav Šmarda
Po nákupu či prodeji nemovité věci právní povinnosti ani zdaleka nekončí, nesmíte totiž zapomenout na své povinnosti daňové. Na straně prodávajícího se jedná zejména o povinnost zdanit příjem z prodeje a oznámit změnu v dani z nemovité věci (dříve označována jako "daň z nemovitosti"). Na straně kupujícího se pak jedná o povinnost přihlásit se k dani z nemovité věci.
Číst více
Náhledový obrázek
Odvolání daru nemovité věci
- Ladislav Šmarda
Darování je běžnou součástí našich životů, která spojuje lidi a zvyšuje pocit sounáležitosti a vděčnosti. Někdy se může stát, že dar, který jsme dali s dobrými úmysly, se stane předmětem nevděčnosti nebo dokonce zneužití. V takových případech může být zvážení odvolání daru zdánlivě nevyhnutelným krokem. V tomto příspěvku si přiblížíme situace, kdy a proč uvaž
Číst více
Náhledový obrázek
Darování nemovitosti: Na co si dát pozor
- Ladislav Šmarda
Darování nemovitosti je závažný krok, který vyžaduje pečlivou přípravu a zvážení. I když darování představuje bezúplatný převod vlastnického práva, nevyplatí se podceňovat právní, daňové ani finanční aspekty. Spolupráce s profesionály a pečlivá dokumentace jsou klíčem k tomu, aby darování nemovitosti proběhlo bez problémů a abyste se vyhnuli případným komplikacím ať
Číst více
Náhledový obrázek
Darovací smlouva k nemovitosti
- Ladislav Šmarda
Darovací smlouva k nemovitosti je právním dokumentem, kterým se vlastnická práva k určité nemovitosti převádějí z jednoho subjektu na druhý prostřednictvím darování. Podmínkou darování je, že se musí vždy jednat o bezúplatné plnění, tedy obdarovaný neposkytuje dárci žádnou kompenzaci. V tomto článku si přiblížíme klíčové informace týkající se darovací smlouvy k nemovit
Číst více