Právní služby pro startupy a začínající podnikatele

V rámci našeho zaměření poskytujeme rovněž kompletní právní služby pro startupy a začínající podnikatele. Podporujeme kreativce a představujeme partnera, na kterého se můžete při skokovém rozvoji svého podnikání kdykoli obrátit.

Tvůrci do svého podnikání vtisknou vlastní vize a cíle, a k tomu potřebují spolehlivé poradce, v nějž budou mít při své tvorbě důvěru.

Potřebujete právní služby pro startupy? Rádi vám pomůžeme.

Právní poradenství pro Startupy

Startup je podnikatelský subjekt s významným potenciálem s často explozivním tempem růstu. Přirozený organický vývoj nahrazuje dynamická agresivní expanze. Nově založené startupy tak často čelí právním problémům, které běžně řeší zavedené firmy po mnoha letech podnikatelských zkušeností. Skokový růst doprovází nutnost správně nastaveného právního rámce. Jde o specifický segment právních služeb vyžadující úzkou spolupráci mezi tvůrci startupu a právním poradcem.  Základem úspěchu je propojení vizí a teprve následně lze nacházet správné cesty pro rozvoj firmy.

Právní služby pro startupy před založením podnikání (podnikatelské začátky)

Poskytujeme potřebné rady a porady před založením obchodní společnosti. Majitelé startupů mají na začátku velké množství otázek, na které společně nacházíme odpověď. Vnímáme zájmy a potřeby začínajících podnikatelů, a pro tyto účely připravíme odpovídající právní řešení.

Nastavení vnitřních vztahů

Pomáháme v definování smyslu a účelu startupu i definování pravidel fungování mezi společníky. Jsme nápomocni při strategickém plánování budoucnosti podniku již ve fázi rozjezdu. Vytváříme pro vás řešení spolupráce s obchodními partnery a společně nastavujeme procesy v rámci smluvních vztahů s externími dodavateli. Poskytujeme zázemí vašich pracovněprávních vztahů a komplexní právní poradenství ve vztazích se zaměstnanci

Právní ochrana know-how

Víme, jakou důležitost hraje ochrana know-how, duševního vlastnictví a autorství startupových projektů. Bez správné právní podpory nelze spoléhat, že Vaše originální tvorba bude dostatečně chráněna před narušením nebo zcizením. Neméně důležité pro úspěšný start je vyjasnění právního rámce vytvářeného projektu. Obavy a starosti o případné budoucí právní problémy nebo spory by Vás neměly zpomalit na cestě k vybudování a uskutečnění vaší vize. Právní služby pro startupy spojené se zahájením a budováním startupu můžete s důvěrou přenechat na nás.

Budování startupu

Správné zaměření hodnotových priorit, stejně tak i nastavení důsledných pravidel posouvají start od myšlenky k její úplné realizaci. Vytváříme pro vás systém i kontrolu právního uspořádání obchodní společnosti. Radíme s uspořádáním struktury uvnitř startu-upu, rovnáme konfliktní situace a zajišťujeme právní ochranu fungování celku. Pomáháme vám při stanovení finančních a ideových priorit i zacílení právní ochrany tam, kde je skutečně účelná a efektivní. Provázíme vás při důležitých obchodních jednáních a zastupujeme vaše oprávněné zájmy tam, kde je to třeba.

Vstup investorů a právní služby pro startupy při prodeji podílu

Připravíme váš startup na vstup investora i strategického partnera. Právní rady poskytujeme k podpoře a získání potřených zdrojů financování rozvoje vašeho startupu. Připravujeme právní podmínky pro vstup investorů v kombinaci se zachováním potřebné investorské jistoty s respektem k původním myšlenkám startupového projektu a zásadám jeho tvůrců. Zapracujeme smluvní podmínky po vstupu investora i podmínky účasti ve vašem startupu. Kontrolujeme dodržování pravidel uzavřených dohod v souladu se zájmy námi zastupovaného subjektu. Právní služby pro startupy přirozeně zahrnují i podmínky odkoupení části podílů zakládajících společníků.

Ať se váš startupový projekt nachází v kterékoliv fázi, jsme připraveni Vám pomoci s řešením vašich právních problému. Má-li váš start up právní problém, neváhejte se nám ozvat a společně s vámi nalezneme jeho řešení.  

Podnikatelské začátky

Poskytujeme o informace a znalosti práva, které musí každý podnikatel znát. Dodáváme komplexní právní podporu začínajícím podnikatelům. Právní poradenství v rané fázi podnikání vám poskytne potřebné informace k efektivním startu.

Jedná se zejména o odpovědi na otázky:

  • Jak podnikat (živnostenské oprávnění, OSVČ, s.r.o., a.s. nebo jiná forma)?
  • Jaké právní dokumenty potřebuji a kde je získat?
  • Co a kde potřebuji získat před založením obchodní společnosti?
  • Jak fungují procesy uvnitř obchodní společnosti?
  • Které konkrétní povinnosti se vážou k mému podnikání?

Způsob podnikání

Správná volba způsobu podnikání může do budoucna znamenat značnou daňovou, časovou i finanční úsporu. Založení a vznik obchodní společnosti nemusí pro vás být tím správným řešením. Při založení společnosti s ručením omezením společníci následně zjišťují, že tato právnická osoba přináší nepříjemnou povinnost ve formě dvojího zdanění. Naopak někteří tvůrci originální autorské tvorby spoléhají na ochranu autorských práv, i když jim podle zákona žádná ochrana nebo doprovodné nároky nenáleží.

Díky našemu právnímu poradenství získáte povědomí zejména o:

Nespoléhejte v tomto směru na postupy ostatních. Forma vašeho podnikání by měla odpovídat vašim individuálním požadavkům. Předtím, než provedete kroky vedoucí ke zbytečným nákladům, nechte si od nás poradit v tom, co skutečně potřebujete.

Právní služby pro startupy i začátky podnikání jsou naším denním chlebem. Máte-li v této oblasti problém, máme pro vás řešení. Startujete a zajímají Vás tipy v oblasti podnikání? Sledujte nás na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn) a zjistěte více informací.