Některá doporučení pro ochranu online práv

- Ladislav Šmarda

Velkým tématem dnešní doby je ochrana práv v prostředí online (práva na internetu). V souvislosti s našimi příspěvky na ochranu online práv práv jsme si pro vás připravili pár doporučení pro tuto oblast.

Nespoléhejte na systém. Žádný systém není perfektní. Každý fungující mechanismus generuje odchylky a nesprávnosti i při sebelepším záměru jeho tvůrce i existujících mechanismech kontroly. I při nastavení vašich práv právníky nebo advokáty je vhodné řídit se základními pravidly k dosažení nejvyšší míry ochrany vašich práv.

Co lze pro ochranu práv online doporučit?

Nespoléhejte se pouze na technické nástroje ochrany

Úroveň technických znalostí do značné míry ovlivní stupeň vašeho zabezpečení. Téměř nikdy (pár výjimek) však nejste schopni dosáhnout nejvyššího technického stupně (v postavení správce) kontroly. Technické nástroje zjednodušeně zabraňují proniknutí vaší virtuální obranou. Povědomí o hrozbách a jejich vyhodnocení vám zase pomáhá vyhodnotit bezpečnostní rizika (nekliknout na pochybné odkazy). Nadto při pohybu v prostředí online očekáváte ze strany uživatelů dodržování základních norem běžné lidské společnosti. Vždy je váš pohyb v online prostředí spojen rovněž s důvěrou ve fungující společnost a lidské vztahy. Bez alespoň minimální důvěry ochranu právního státu byste nemohli bez obav využívat internetu, ani se pohybovat v online prostředí.

Proto se nemůžete spoléhat je na to, že uděláte vše technické správně. Důvodně očekáváte, že nepřijde někdo s technickou převahu, který si bude dělat, co chce. Regulaci a nastavení vztahů mezi subjekty v rovině lidských vztahů zajišťuje právo. Nikdy nejste schopni dosáhnout naprosté a neotřesitelné technické převahy. Vždy se může objevit někdo, kdo má v rukou silnější technické prostředky než vy. Právo je vaší nejlepší ochranou v online prostředí, selže-li technická úroveň. V případě problému se tak můžete obrátit na rozhodovací autority a dosáhnout nápravy prostřednictví práva. Právo je zároveň nutným doplňkem ochrany technických prvků.

Nezapomínejte na vhodné nastavení práv a povinností, máte-li prostor je ovlivnit. Vaše právní možnosti jednoznačně souvisí s množství úsilí, které k ochraně svých online práv vynaložíte.

Nespoléhejte se pouze na právní nástroje

Správné nastavení vašich práv negarantuje, že nikdo do vašich práv nezasáhne. Ochrana práv duševního vlastnictví (autorství, licencí, software, atd…) funguje se zpožděním, a někdy nejste schopni zjednat plnohodnotnou nápravu. 

Co je psáno neznamená, že je dáno. Bez ohledu na to zda, máte sjednánu NDA (mlčenlivost), zákaz konkurence, smluvní pokuty a/nebo jiné utvrzující právní instrumenty. Rušitelé velmi často ignorují dopady práva. Nevnímají porušení právního zákazu stejným pohledem jako vy. Krátkozraké jednání rušitele soud vysloví zpětně, ale až k určitému dni v budoucnu.  Rozhodnutí soudu přinese pro vás příznivý následek až s určitou časovou prodlevou. Nikdy nespoléhejte na to, že co vidíte na papíře funguje i v realitě online prostředí. 

Doplňkovou složkou ochrany právních instrumentů jsou technické nástroje a správné nastavení vnitřních procesů. Máte-li pod kontrolou právní nástroje, vyvíjejte úsilí. Nebudete tak překvapeni technickou převahou. 

Vhodně kombinujte právní a technické nástroje ochrany práv online

Sami nejlépe znáte oblast svého podnikání a jste schopni do určité míry vyhodnotit rizika spojená s pohybem na internetu. Ochranu vašich práv na internetu i zabezpečení před zneužitím byste měli v případě potřeby (např. Vyvstane-li nový/zajímavý projekt) řešit s vašimi experty z oblasti IT i práva. Teprve správný mix technických a právní nástrojů ochrany vašich práv zaručí potřebnou dávku jistoty. Díky němu dosáhnete splnění standardu péče řádného hospodáře (dle business judgement rule). I přesto musíte mít nepaměti, že dokonalá obrana neexistuje a každá pevnost má své slabé místo, které musíte vyztužit.

Další doporučení pro ochranu online práv

Bojujte o svoji technickou převahu

Vždy se snažte ovládnout nástroje, která Vám v systému zajistí nejvyšší možný stupeň oprávnění. Vyšší stupeň technického oprávnění vám zajistí vyšší úroveň bezpečí. Volte postavení, které vám poskytne silnější technické postavení.

Zachovejte si kontrolu

Nespoléhejte se jen na korektní jednání a přátelské vztahy. V budoucnu se vám může takové jednání vymstít. Bez správného smluvního záBudujete obsah pro třetí strany (nikoli vlastní) a nemáte smluvně ošetřeny mantinely spolupráce, můžete jednoho přijít o vše. Jen těžko se dá zpětně dohledávat, co bylo nebo nebylo součástí dohod. 

Důležité věci si uchovávejte pro sebe (zálohujte)

Pokud poskytujete své know-how nebo důležité informace, provádějte si své vlastní zálohy a doklady o vámi poskytnutém přínosu. Přístupy/oprávnění lze převzít, ale doklady vašeho působení můžete mít pro sebe.

Chraňte své přístupy

Oprávnění a přístupy k vašemu webu nebo důležitým technickým prostředkům poskytujte jen skutečně důvěryhodným osobám. Při předání přístupů si nechte v listinné podobě potvrdit, co předáváte, komu a proč. Poskytujte jen míru nezbytných oprávnění. 

Nevěřte všemu, co se říká nebo píše

Aby to nebylo jednoduché, na internetu naleznete plno zavádějících informací a nepřesností. Mějte nepaměti, že není vždy zájmem poskytovatelů, abyste znali a chápali svá práva. Některá zapsaná práva a povinnosti nemusí být v souladu s právem.V případě problémů se proto raději obraťte na profesionály. Nespoléhejte se na to, že Vám neznámá osoba na internetu radí správně.

Závěr

Ochrana online práv funguje i v prostředí internetu. Slepě však nespoléhejte na její dodržování, a sami budujte vlastní prostředky ochrany (právní i technické). Neponechejte náhodě vaše práva na internetu, ale zavádějte pojistky pro případ nouze. Tak zase v další příspěvku. Kdo dočetl až sem, dejte prosím like. 🙂

Tento příspěvek jsme si pro vás připravili z oblasti práva na internetu (duševní vlastnictví). Pokud se vám náš obsah líbí, budeme rádi za sledování našich sociálních sítí, případně za zpětnou vazbu a návrhy dalších témat pro zpracování.

Potřebujete advokáta pro ochranu vašich práv na internetu? Hledáte advokátní kancelář , která vám pomůže prosadit vaše práv v online? Máte-li problém, najdeme pro vás řešení.