Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo
- Ladislav Šmarda
Při uzavírání smlouvy o dílo je třeba jasně vymezit zejména předmět smlouvy, cenu, termín plnění, práva z vad a možnost odstoupení od smlouvy. Ze smlouvy vyplývají zhotoviteli i objednateli práva a povinnosti. Smlouva o dílo by měla být napsána písemně.
Číst více
Náhledový obrázek
Uplatnění nároku ze smluvní pokuty
- Ladislav Šmarda
Smluvní ujednání o smluvní pokutě je utvrzovacím institutem. Ne každý nárok ze smluvní pokuty ovšem ihned a automaticky zakládá právo smluvní pokutu uhradit. Jaké jsou podmínky aktivace a uplatnění nároku ze smluvní pokuty, si proto představíme v tomto příspěvku, který zároveň navazuje na dříve uveřejnění příspěvky z oblasti smluvního práva.
Číst více
Náhledový obrázek
Umístění smluvní pokuty
- Ladislav Šmarda
Smluvní pokuta má nezastupitelné místo při utvrzení splnění smluvní povinnosti, kterou si sjednáte. Není důležité jen správné vymezení smluvní pokuty, nezastupitelnou roli hraje také její umístění smluvní pokuty v rámci smluvní dokumentace, kterou při uzavření smluvní spolupráce vytvoříte. V rámci naší advokátní kanceláře jsme si pro Vás připravili téma umístění sml
Číst více
Náhledový obrázek
Přiměřenost smluvní pokuty
- Ladislav Šmarda
Správně nastavená smluvní pokuta je klíčem k jejímu úspěšnému uplatnění. Přiměřenost smluvní pokuty je v praxi často přehlíženým atributem. Soudy však zkoumají v civilním řízení nejen právní závaznost, ale i spravedlnostní korektiv. Proto si pro vás naše advokátní kancelář připravila tento článek.
Číst více
Náhledový obrázek
Smluvní pokuta
- Ladislav Šmarda
Smluvní pokuta je efektivním a účinným nástrojem motivující dlužníků k plnění smluvních povinností. Jak by měla vypadat a na co se při její konstrukci zaměřit najdete v našem článku, který si pro Vás naše advokátní kancelář k tématu připravila.
Číst více
Náhledový obrázek
Konkurence zaměstnance (podnikání)
- Ladislav Šmarda
Jako zaměstnanec nemáte možnost volně podnikat v oboru činnosti svého zaměstnavatele. K realizaci samostatné podnikatelské činnosti musíte získat schválení zaměstnavatele, nejde-li o některou ze zákonem dovolených výjimek (publikační / edukační činnosti). Podnikání může znamenat nedovolený zásah do práv zaměstnavatele a z toho plynou práva domáhat se náhrady.
Číst více