Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Smlouva o zápůjčce
- Ladislav Šmarda
V každodenním životě se můžeme ocitnout v situaci, kdy potřebujeme něco, co momentálně nemáme. Právě v těchto okamžicích vstupuje do hry smlouva o zápůjčce. Co přesně si pod smlouvou o zápůjčce představit a jaké jsou klíčové aspekty, na které je třeba při uzavírání smlouvy o zápůjčce brát ohled? Odpovědi na tyto otázky najdete v tomto článku, který pro Vás připrav
Číst více
Náhledový obrázek
Reklamace a záruka (rozdíl)
- Ladislav Šmarda
Práva z vad i záruka za jakost svědčí kupujícímu. Kupující může svá práva uplatnit vůči prodávajícímu ve stanovené době. Kupující má primárně právo na odstranění vady (výměnou věci, opravu věci), dále může žádat přiměřenou slevu z kupní ceny, případně odstoupit od smlouvy.
Číst více
Náhledový obrázek
Krátkodobý pronájem bytu
- Ladislav Šmarda
V dnešní době zažíváme prudký vzestup krátkodobých pronájmů podporovaný zejména vývojem ubytovacích platforem. Fenomén krátkodobého pronájmu, poháněný změnami v preferencích a technologickými inovacemi, rychle mění dynamiku trhu s ubytovacími službami. Co jsou to krátkodobé pronájmy a jakým způsobem zasahují do tradičních struktur pronájmů se dozvíte v tomto článku
Číst více
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo: Záruka za jakost
- Ladislav Šmarda
Záruku za jakost si u smlouvy o dílo sjednává zhotovitel s objednatelem. Záruka za jakost je možností, nikoli povinností. Může být sjednána přímo ve smlouvě o dílo nebo mimo ni. Pokud dílo přestane v záruční době fungovat, může objednatel uplatit práva ze záruky za jakost.
Číst více
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo: Práva z vad
- Ladislav Šmarda
Se smlouvou o dílo souvisí práva z vad. Objednateli náleží práva z vad, pokud je včas zhotoviteli vytkne. Objednatel si může vybrat, který způsob odstranění vady si vybere.
Číst více
Náhledový obrázek
Rozpočet díla (cena – 2. část)
- Ladislav Šmarda
Určení ceny díla je záležitostí stran smlouvy o dílo. Strany si mohou cenu sjednat pevnou částkou nebo rozpočtem. Rozpočet si strany sjednají buď jako úplný nebo neúplný, případně nezávazný. Cena díla není nezbytnou součástí smlouvy o dílo. V takovém případě platí cena obvyklá.
Číst více