Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Notice-takedown procedury v rámci DSA
- Ladislav Šmarda
V minulých článcích jsme se obecně seznámili s nařízením o digitálních službách (DSA), popsali kategorie zprostředkovatelů a vymezili jejich povinnosti. V tomto článku, který pro Vás připravila naše advokátní kancelář, se zaměříme na notice-takedown procedury a postavení důvěryhodných oznamovatelů, kteří hrají významnou roli v boji proti šíření nelegálního online obsahu
Číst více
Náhledový obrázek
Zprostředkovatel podle DSA
- Ladislav Šmarda
Nařízení o digitálních službách (DSA) rozlišuje různé kategorie zprostředkovatelů digitálních služeb. Tento článek, připravený naší advokátní kanceláří, se zaměřuje na přehled jednotlivých kategorií a shrnutí hlavních povinností, které z DSA pro zprostředkovatele vyplývají.
Číst více
Náhledový obrázek
Nařízení o digitálních službách (DSA)
- Ladislav Šmarda
Digitální prostředí se rychle vyvíjí a mění náš způsob komunikace, nakupování i podnikání. Rapidní rozvoj s sebou však přináší nová rizika, na která reaguje evropské nařízení o digitálních službách (DSA). Co nařízení DSA přináší, koho se týká a jaké povinnosti ukládá? Odpovědi na tyto otázky budou obsahem článků, které si pro Vás připravila naše advokátní kan
Číst více
Náhledový obrázek
Reklamace a záruka (rozdíl)
- Ladislav Šmarda
Práva z vad i záruka za jakost svědčí kupujícímu. Kupující může svá práva uplatnit vůči prodávajícímu ve stanovené době. Kupující má primárně právo na odstranění vady (výměnou věci, opravu věci), dále může žádat přiměřenou slevu z kupní ceny, případně odstoupit od smlouvy.
Číst více
Náhledový obrázek
Krátkodobý pronájem bytu
- Ladislav Šmarda
V dnešní době zažíváme prudký vzestup krátkodobých pronájmů podporovaný zejména vývojem ubytovacích platforem. Fenomén krátkodobého pronájmu, poháněný změnami v preferencích a technologickými inovacemi, rychle mění dynamiku trhu s ubytovacími službami. Co jsou to krátkodobé pronájmy a jakým způsobem zasahují do tradičních struktur pronájmů se dozvíte v tomto článku
Číst více
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo: Záruka za jakost
- Ladislav Šmarda
Záruku za jakost si u smlouvy o dílo sjednává zhotovitel s objednatelem. Záruka za jakost je možností, nikoli povinností. Může být sjednána přímo ve smlouvě o dílo nebo mimo ni. Pokud dílo přestane v záruční době fungovat, může objednatel uplatit práva ze záruky za jakost.
Číst více