Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Co je agenturní zaměstnávání?
- Ladislav Šmarda
Agenturní zaměstnávání je dnes velmi využívaný koncept, díky kterému se zaměstnavatelé snažit kompenzovat nedostatečný personál ve vlastních řadách. Z pohledu práva je komplikovanější v nastavení vztahů mezi uživatelem, agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Sdílená odpovědnost agentury práce a uživatele bývá v praxi značným problémem. Inspektoráty práce postupují ve
Číst více
Náhledový obrázek
Konkurence zaměstnance (podnikání)
- Ladislav Šmarda
Jako zaměstnanec nemáte možnost volně podnikat v oboru činnosti svého zaměstnavatele. K realizaci samostatné podnikatelské činnosti musíte získat schválení zaměstnavatele, nejde-li o některou ze zákonem dovolených výjimek (publikační / edukační činnosti). Podnikání může znamenat nedovolený zásah do práv zaměstnavatele a z toho plynou práva domáhat se náhrady.
Číst více
Náhledový obrázek
Konkurenční doložka zaměstnance
- Ladislav Šmarda
Konkurenční doložka zaměstnance je závazek pracovníka po určitou dobu nevykonávat výdělečnou činnost po skončení zaměstnání. Speciální úprava zákazu konkurence má své limity a specifika, na které nesmíte při její tvorbě zapomínat.
Číst více
Náhledový obrázek
Pracovní úraz agenturního zaměstnance
- Ladislav Šmarda
Využíváte-li služeb agenturních zaměstnanců, nezapomínejte, že pracovní se může přihodit i zaměstnanci vyslanému agenturou práce. Specifikem těchto úrazů je trojstranný vztah uživatel (kdo práci přidělil), agentura práce (zaměstnavatel) a samotný zaměstnanec. Jaký právní rámec v případě pracovního úrazu vzniká si přiblížíme v tomto našem článku.
Číst více
Náhledový obrázek
Odškodnění pracovního úrazu (II.)
- Ladislav Šmarda
Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz, odškodnění je právní nárok, který může v této souvislosti po zaměstnavateli požadovat. Náhrada újmy zaměstnance počítá s bolestí, kterou zaměstnanec utrpěl, zdravotními výlohami, které vynaložil a v neposlední řadě také zásahu do jeho života v rámci ztížení společenského uplatnění. Nároky zaměstnance z pracovního úrazu si nyní po
Číst více
Náhledový obrázek
Odškodnění pracovního úrazu (I.)
- Ladislav Šmarda
Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, má nárok vůči zaměstnavateli na náhradu újmy. Náhrada újmy počítá s vynaložením nároku na bolest, kterou zaměstnanec utrpěl, zdravotní výlohy a v neposlední řadě také zásahu do jeho života v rámci ztížení společenského uplatnění. Jaké jsou jednotlivé nároky zaměstnance a na co nezapomenout si rozebereme v tomto článku. Pokud vás v
Číst více