Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti II. část
- Ladislav Šmarda
Osvobození od daně z příjmu za účelem obstarání bytového potřeby je v praxi rozšířeným a známým institutem. Méně osob však ví o tom, že tato daňová výhoda podle zákona o daních z příjmu podléhá oznámení správci daně. Abyste neudělali chybu a vyhnuli se případné sankci spojené s neoznámením, připravili jsme si pro Vás tento příspěvek.
Číst více
Náhledový obrázek
Osvobození od daně při prodeji nemovitosti I. část
- Ladislav Šmarda
Prodej nemovitosti podléhá dani z příjmů. Je tomu tak ale vždy? V dnešním článku se budeme zabývat osvobozením od povinnosti platit daň z příjmů při prodeji nemovitosti.
Číst více
Náhledový obrázek
Krátkodobý pronájem bytu
- Ladislav Šmarda
V dnešní době zažíváme prudký vzestup krátkodobých pronájmů podporovaný zejména vývojem ubytovacích platforem. Fenomén krátkodobého pronájmu, poháněný změnami v preferencích a technologickými inovacemi, rychle mění dynamiku trhu s ubytovacími službami. Co jsou to krátkodobé pronájmy a jakým způsobem zasahují do tradičních struktur pronájmů se dozvíte v tomto článku
Číst více
Náhledový obrázek
Nemovitosti bez vlastníka
- Ladislav Šmarda
Katastr nemovitostí eviduje až 150 tisíc nemovitostí, které jsou zapsány na neexistující majitele. Stát se rozhodl s nesouladem v katastru nemovitostí bojovat a vyhlásil lhůtu 10 let, v rámci které jsou skuteční majitelé povinni provést odstranění nesouladu. Víte o nějaké nemovitosti bez vlastníka? Pokud jste příbuzný s osobou vlastníka, může nemovitost při splnění dalších p
Číst více
Náhledový obrázek
Vyúčtování energií a služeb při nájmu
- Ladislav Šmarda
Dnešním příspěvkem si přiblížíme, jaká jiná úskalí se sebou vyúčtování za služby a energie přináší, přičemž se zaměříme na porušení povinnosti poskytovatele služeb (poskytovatele vyúčtování) a z toho plynoucího nároku odběratele, respektive příjemce služeb (příjemce vyúčtování) na pokutu za (ne)vystavené vyúčtování energií a služeb.
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem
- Ladislav Šmarda
Daň z bezúplatného příjmu při darování upravuje zákon o daních z příjmů (dříve zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). Představuje daňovou povinnost při nabytí nemovitosti darem, pakliže nespadáte pod jednu z výjimek osvobození od daně. Jedná se o daň, která se platí v souvislosti s převodem majetku od jednoho jedince nebo entity (dárce) na druhého
Číst více