Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Nemovitosti bez vlastníka
- Ladislav Šmarda
Katastr nemovitostí eviduje až 150 tisíc nemovitostí, které jsou zapsány na neexistující majitele. Stát se rozhodl s nesouladem v katastru nemovitostí bojovat a vyhlásil lhůtu 10 let, v rámci které jsou skuteční majitelé povinni provést odstranění nesouladu. Víte o nějaké nemovitosti bez vlastníka? Pokud jste příbuzný s osobou vlastníka, může nemovitost při splnění dalších p
Číst více
Náhledový obrázek
Vyúčtování energií a služeb při nájmu
- Ladislav Šmarda
Dnešním příspěvkem si přiblížíme, jaká jiná úskalí se sebou vyúčtování za služby a energie přináší, přičemž se zaměříme na porušení povinnosti poskytovatele služeb (poskytovatele vyúčtování) a z toho plynoucího nároku odběratele, respektive příjemce služeb (příjemce vyúčtování) na pokutu za (ne)vystavené vyúčtování energií a služeb.
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem
- Ladislav Šmarda
Daň z bezúplatného příjmu při darování upravuje zákon o daních z příjmů (dříve zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). Představuje daňovou povinnost při nabytí nemovitosti darem, pakliže nespadáte pod jednu z výjimek osvobození od daně. Jedná se o daň, která se platí v souvislosti s převodem majetku od jednoho jedince nebo entity (dárce) na druhého
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z nemovité věci
- Ladislav Šmarda
Po uskutečnění převodu bytu smluvní strany často opomenou provést doprovodné daňové povinnosti. V tomto článku se zaměříme na daňové povinnosti související s nemovitostí. Vedle daně z příjmů fyzických či právnických osob máte totiž povinnost odvádět také daň z nemovité věci. K této dani se musíte přihlásit/odhlásit a následně se tato daň platí každoročně.
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z příjmu při prodeji nemovitosti
- Ladislav Šmarda
Po nákupu či prodeji nemovité věci právní povinnosti ani zdaleka nekončí, nesmíte totiž zapomenout na své povinnosti daňové. Na straně prodávajícího se jedná zejména o povinnost zdanit příjem z prodeje a oznámit změnu v dani z nemovité věci (dříve označována jako "daň z nemovitosti"). Na straně kupujícího se pak jedná o povinnost přihlásit se k dani z nemovité věci.
Číst více
Náhledový obrázek
Darování nemovitosti: Na co si dát pozor
- Ladislav Šmarda
Darování nemovitosti je závažný krok, který vyžaduje pečlivou přípravu a zvážení. I když darování představuje bezúplatný převod vlastnického práva, nevyplatí se podceňovat právní, daňové ani finanční aspekty. Spolupráce s profesionály a pečlivá dokumentace jsou klíčem k tomu, aby darování nemovitosti proběhlo bez problémů a abyste se vyhnuli případným komplikacím ať
Číst více