Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Smlouva o dílo
- Ladislav Šmarda
Při uzavírání smlouvy o dílo je třeba jasně vymezit zejména předmět smlouvy, cenu, termín plnění, práva z vad a možnost odstoupení od smlouvy. Ze smlouvy vyplývají zhotoviteli i objednateli práva a povinnosti. Smlouva o dílo by měla být napsána písemně.
Číst více
Náhledový obrázek
Uplatnění nároku ze smluvní pokuty
- Ladislav Šmarda
Smluvní ujednání o smluvní pokutě je utvrzovacím institutem. Ne každý nárok ze smluvní pokuty ovšem ihned a automaticky zakládá právo smluvní pokutu uhradit. Jaké jsou podmínky aktivace a uplatnění nároku ze smluvní pokuty, si proto představíme v tomto příspěvku, který zároveň navazuje na dříve uveřejnění příspěvky z oblasti smluvního práva.
Číst více
Náhledový obrázek
Umístění smluvní pokuty
- Ladislav Šmarda
Smluvní pokuta má nezastupitelné místo při utvrzení splnění smluvní povinnosti, kterou si sjednáte. Není důležité jen správné vymezení smluvní pokuty, nezastupitelnou roli hraje také její umístění smluvní pokuty v rámci smluvní dokumentace, kterou při uzavření smluvní spolupráce vytvoříte. V rámci naší advokátní kanceláře jsme si pro Vás připravili téma umístění sml
Číst více
Náhledový obrázek
Odvolání daru nemovité věci
- Ladislav Šmarda
Darování je běžnou součástí našich životů, která spojuje lidi a zvyšuje pocit sounáležitosti a vděčnosti. Někdy se může stát, že dar, který jsme dali s dobrými úmysly, se stane předmětem nevděčnosti nebo dokonce zneužití. V takových případech může být zvážení odvolání daru zdánlivě nevyhnutelným krokem. V tomto příspěvku si přiblížíme situace, kdy a proč uvaž
Číst více
Náhledový obrázek
Jak na výpověď nájmu bytu pronajímatelem II. (Forma výpovědi)
- Ladislav Šmarda
Druhou částí příspěvku zaměřeného na problematiku výpovědi nájmu z pozice pronajímatele zaměřujeme na požadavky, jak má výpověď vypadat. Formální požadavky pro podání výpovědi jsou pro pronajímatele velice striktní. Než podáte výpověď nájemci, ujistěte se, že jste splnili všechny náležitosti, tedy že výpověď obsahuje vše podstatné, co má obsahovat. Následně dobř
Číst více
Náhledový obrázek
Jak správně vymezit, co je předmět smlouvy?
- Ladislav Šmarda
Proč smlouva vznikla a co se má podle ní vykonat se může stát nemalým problémem při uplatnění smluvních práv. Smluvní strany problém v nastavení spolupráce často zjistí až v okamžiku, kdy jedna z nich odmítá splnit, co slíbila. Teprve pod tíhou komplikované situace hledají účastníci smlouvy materiály k záchraně a uplatnění jejich práv. Správné vymezení předmětu smlouv
Číst více