Rady a tipy pro klienty v oblasti práva

Nahrávám…
Náhledový obrázek
Osvobození od daně při prodeji nemovitosti I. část
- Ladislav Šmarda
Prodej nemovitosti podléhá dani z příjmů. Je tomu tak ale vždy? V dnešním článku se budeme zabývat osvobozením od povinnosti platit daň z příjmů při prodeji nemovitosti.
Číst více
Náhledový obrázek
Daňové oznámení osvobozených příjmů fyz. osob
- Ladislav Šmarda
Nezapomínejte, že i v případě osvobozených příjmů se na Vás mohou podle daňových předpisů (i jiných předpisů) vztahovat i jiné právní povinnosti. Jednou z takových právních povinností je i prohlášení osvobozených příjmů. Co to je a proč se vyplatí tento dokument podat se dozvíte v tomto článku naší advokátní kanceláře.
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z bezúplatného příjmu při nabytí nemovitosti darem
- Ladislav Šmarda
Daň z bezúplatného příjmu při darování upravuje zákon o daních z příjmů (dříve zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). Představuje daňovou povinnost při nabytí nemovitosti darem, pakliže nespadáte pod jednu z výjimek osvobození od daně. Jedná se o daň, která se platí v souvislosti s převodem majetku od jednoho jedince nebo entity (dárce) na druhého
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z nemovité věci
- Ladislav Šmarda
Po uskutečnění převodu bytu smluvní strany často opomenou provést doprovodné daňové povinnosti. V tomto článku se zaměříme na daňové povinnosti související s nemovitostí. Vedle daně z příjmů fyzických či právnických osob máte totiž povinnost odvádět také daň z nemovité věci. K této dani se musíte přihlásit/odhlásit a následně se tato daň platí každoročně.
Číst více
Náhledový obrázek
Daň z příjmu při prodeji nemovitosti
- Ladislav Šmarda
Po nákupu či prodeji nemovité věci právní povinnosti ani zdaleka nekončí, nesmíte totiž zapomenout na své povinnosti daňové. Na straně prodávajícího se jedná zejména o povinnost zdanit příjem z prodeje a oznámit změnu v dani z nemovité věci (dříve označována jako "daň z nemovitosti"). Na straně kupujícího se pak jedná o povinnost přihlásit se k dani z nemovité věci.
Číst více
Náhledový obrázek
Převod bytu a daň z nemovitosti
- Ladislav Šmarda
K převodu bytu se rovněž váže povinnost nahlásit změnu plátce daně příslušné nemovitosti. Za daných okolností je vaší zákonnou povinností oznámit finančnímu úřadu příslušné změny, přihlásit se k dani z nemovité věci a do budoucna plnit své daňové závazky. Jaké povinnosti v této souvislosti máte jsme si pro vás připravili v tomto tématickém příspěvku, který je věno
Číst více