Nemovitosti bez vlastníka

- Ladislav Šmarda

Dnes katastr nemovitostí eviduje až 150 tisíc nemovitostí, které jsou zapsány na neexistující majitele. Při přechodu na nové verze vedení pozemků a nemovitostí do digitální podoby katastrální úřad přijímal často i neúplné zápisy. Stát se rozhodl s nesouladem v katastru nemovitostí bojovat, a vyhlásil lhůtu 10 let v rámci které jsou skuteční majitelé povinni provést odstranění nesouladu.

Co znamená nemovitost bez vlastníka?

V praxi jde o případ, kdy nemovitost vlastní nyní už zrušená právnická osoba (obchodní společnost) nebo osoba, která již dávno zemřela. Standardně probíhá řešení této situace v rámci likvidace jejího majetku formou dědictví nebo prostřednictvím likvidace jejího majetku. Pokud se na majetek „zapomnělo“ potom jeho evidence dnes neodpovídá skutečnému stavu.

Jak zjistím, že mi patří nemovitost bez vlastníka?

Katastr nemovitostí vydal seznamy nemovitostí bez vlastníka, které jsou veřejnosti dostupné na stránce zde. Díky těmto dostupným záznamům můžete zjistit volné nemovitosti (nemovitosti evidované na zemřelé osoby).

  1. Zjistěte stav nemovitosti komunikací rodiny a známých

Zjistěte, jak se jmenovali vaši předci. Získané příjmení zkontrolujte v databázi volných nemovitostí pro katastrální území (kraj), kde měla tato osoba poslední známé bydliště. Často se v této lokalitě nachází nemovitosti, které nemají žádného existujícího vlastníka. Vyhledávání v rámci seznamu vám usnadní funkční zkratky (např. klávesa ctrl + f), díky kterým snadněji vyhledáte příjmení, které vás zajímá.

  • 2. Podívejte se na pozemky bez vlastníka ve vaší lokalitě

V lokalitě, kde se Vaše rodina převážně zdržovala, zkontrolujte pozemky a nemovitosti bez vlastníka podle dostupné databáze v katastru nemovitostí. Díky tomu zjistíte posledního známého vlastníka těchto pozemků. Informaci využijete k tomu, abyste identifikovali vaši příbuznost prostřednictvím doprovodných dokumentací.

Musíte se aktivně zajímat, jinak Vám žádnou nemovitost nezískáte. Vlastnické právo k nemovitosti úmrtím přechází na právní nástupce. Dědicům právo k nemovitosti potvrdí notář (soudní komisař) nebo soudce.

Jak zajistíte, že nemovitost bez vlastníka připadne vám?

Musíte být schopni prokázat svoji příbuznost. Jako dědic byste měli získat (od matriky, notářů, soudů, příbuzných) dokumentaci, která osvědčí váš příbuzenský vztah. Zpětně díky ní dokládáte právní nástupnictví ve vlastnictví nemovitostí. Typicky se bude jednat o situace, kdy babička zemřela a otec měl získat v rámci dědictví, nicméně zemřel a zanechal vás jako svého dědice a nástupce. Následně katastrálnímu v rámci zvláštních listin přesvědčivě doložíte, že právě vy jste nástupcem v katastru evidované osoby.

Do kdy musí být právo k nemovitosti bez vlastníka uplatněno?

Své právo musíte uplatnit nejpozději do konce roku 2023. I později můžete své právo uplatit, nicméně celá záležitost bude mnohem komplikovanější. Stát již nyní plánuje prodej nemovitostí bez vlastníka prostřednictvím veřejné dražby. Nabyvatel se v rámci veřejné dražby stává originárním vlastníkem a je velmi těžké (takřka nedosažitelné) následně zpochybnit jeho postavení nového vlastníka. Prakticky už byste neměli šanci své pozemky získat zpět, pokud je stát prodá prostřednictvím chystané aukce.

Závěr

Nezapomeňte provést kontrolu nemovitostí s nesprávně zaevidovaným stavem. Později již nápravy naleznete jen těžko. Potřebujete pomoct? Naše advokátní kancelář Vám v těchto právních otázkách ráda pomůže. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat. Pokud se Vám naše tvorba líbí, nezapomeňte tento příspěvek sdílet s někým, komu by mohl také pomoci.

Pro více rad a tipů nás sledujte také na našich sociálních sítích – FacebookLinkedIn či Instagram. A neváhejte nám tam kdykoli napsat!