Právní služby

Právo EU a GDR
Právo EU a GDPR
Monitorujeme a reflektujeme dopady evropského práva do vašich obchodních aktivit. Radíme, jak účelně a efektivně splnit právní povinnosti při současném zachování vašich oprávněných zájmů.
Více o službě
Exekuce a insolvence
Exekuce a insolvence
Bráníme vás před neochotou dlužníků dobrovolně splnit dluhy. Nalézáme nástroje pro překlenutí negativních dopadů spojených s platební neschopností a získáváme pro vás maximum ztracené hodnoty.
Více o službě
Soudní řízení
Soudní řízení
Zastupujeme při hájení vašich zájmů v řízeních před soudy i rozhodci. Jsme vám oporou a stabilním partnerem při hledání cesty k řešení sporů. Pomáháme nalézt řešení i mimosoudní cestou.
Více o službě
Správní právo a daně
Správní právo a daně
Jsme právní oporou při prosazování vašich práv vůči veřejné správě. Pomáháme při výběru optimálních variant a postupů při plnění zákonných povinností vůči státu v oblasti daní a správního práva.
Více o službě
Obchodní společnosti
Nemovitosti
Zajišťujeme kompletní právní poradenství v oblasti nemovitostí. Chráníme Vaše práva k nemovitostem a poskytujeme vám jistotu nejen při koupi nebo prodeji nemovitých věcí, ale i realizaci staveb.
Více o službě
Pracovní právo
Pracovní právo
Nastavujeme správná pravidla spolupráce v oblastech pracovního práva. Pomáháme vám překonat složitosti a problémy ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Hledáme řešení negativních dopadů způsobených pandemickou krizí.
Více o službě
Duševní vlastnictví
Právo duševního vlastnictví, IT
Zabezpečíme právní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví, autorských práv a know-how. Pomáháme vymezit váš online prostor. Poskytujeme právní poradenství v případě zásahů do vašich práv v prostředí internetu.
Více o službě
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti
Doporučujeme a implementujeme pravidla vnitřního systému fungování obchodních společností. Poskytujeme právní pomoc při řešení vztahů uvnitř obchodní společnosti i při jednání navenek.
Více o službě
Smlouvy na míru
Smlouvy na míru
Vytváříme pevný právní základ a tvoříme smluvní řešení, díky kterým se vztahy realizují a rozvíjí. Chráníme Vaše zájmy a radíme Vám, jak vytvořit zázemí spolupráce s Vašimi smluvními partnery.
Více o službě

Potřebujete poradit

Napište nám nebo zavolejte


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutno vyplnit pro správné odeslání kontaktního formuláře.