Autorské dílo

- Ladislav Šmarda

Autorské dílo je pojmem, který se často vyskytuje v kontextu práv duševního vlastnictví. Nezbytným předpokladem uplatnění autorských práv je existence vytvořeného autorského díla. Autorským dílem přitom podle práva není považován každá originální autorská tvorba. Kreativní tvorba dosáhne úplné ochrany autorských práv jen v případě, že splňuje znaky předepsané zákonem. Co je považováno za autorské dílo a jaké znaky musí být splněny bude přiblíženo v následujícím příspěvku na toto téma.

Znaky autorského díla

  • Výsledek tvůrčí činnosti – To znamená, že autorské dílo musí být výsledkem duševního úsilí autora. Plagiát nebo kopie nemůžeme považovat za autorskou tvorbu autora.
  • Originální výstup – V autorském díle musí být obsažen osobitý prvek, inovace nebo vlastní invence. Právě kreativní tvůrčí lidské činnosti je považováno za dílo podle autorského zákona.
  • Objektivní vyjádření – Nemá smysl zkoumat podobu právní ochrany, pokud nejde výstup vidět. Dílo musíte vytvořit do objektivně vnímatelné podoby. Výsledek tvůrčí činnosti nesmí existovat pouze ve vašich představách. Bez pozorovatelného výsledku není čemu přiznávat právní ochranu. 

Proč nás definiční znaky autorského díla zajímají?

Dílo je chráněno autorským právem, které zajišťuje autorovi právo na ochranu. Jako autor musíte nejprve vědět, zda vaše tvorba splňuje znaky autorského zákona. Nemáte-li dílo, nemáte k výtvoru díla práva podle autorského zákona. I v takovém případě můžete mít nárok na určitou ochranu. Nebude však tak silná, jako v případě autorského díla podle zákonem stanovených požadavků. 

V jaké podobě lze vytvořit autorské dílo?

Základem je dílo vytvořit tak, aby mohlo být vnímáno. Může se jednat o dílo literární, vědecké, umělecké, hudební, výtvarné, filmové, fotografické a mnoho dalších. Bez ohledu na způsob nebo formu jeho zápisu se při splnění definičních znaků jedná o autorské dílo. Vyjádření můžete provést strojově (na počítači) nebo prostřednictvím ručního textu, ve formě videa, zvukové nahrávky nebo jiným způsobem, díky němuž jeho podobu zachytíte.

Úskalí ochrany autorského díla

Nezapomínejte, že definice a pojetí autorství, stejně tak i definice pojetí autorského díla se může v různých státech lišit. Mezinárodní smlouvy do značné míry harmonizují pojetí i právní ochranu autorských děl. Právní úprava i celkové vnímání ochrany autorských děl se však stále velmi liší podle místa původu, i místa poskytování právní ochrany. 

Upozorňujeme, že v prostředí internetu může ochrana autorských děl do jisté míry podléhat vlastní regulaci platformy, v rámci které autorská díla sdílíte nebo vytváříte. Podmínky užívání mohou do jisté míry upravit vlastní systém regulace chování jednotlivých uživatelů. Autorská díla mohou být podřízena navazující úpravě provozovatelů těchto služeb. 

Právní předpisy mohou stanovit konkrétní výjimky právní ochrany autorských děl. Jednotlivé právní řády se v tomto mohou lišit, nicméně dejte pozor na existenci výjimek z obecného pravidla. I při naplnění všech podstatných znaků tak nemusí bát originální tvorba nakonec chráněna v režimu autorského zákoníku.

Závěr

Každá tvorba nutně nemusí vytvořit autorské dílo. S ochranou autorského díla se setkáte pouze tam, kde ji přiznává zákon. Potřebujete právníka nebo advokáta v oblasti autorských práv? Neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář.