Pokračovat

Vítejte na stránkách

Advokátní
kanceláře

Profesionální advokátní kancelář

Podpis
Chci právní službu

Advokátní kancelář

Výsledky naší práce mluví za nás

Advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb podnikatelům, komerčním subjektům a majetkoprávních vztahů. Naší vizí je přinášet odborná a jedinečná řešení vašich problémů. Propojujeme znalosti práva s podnikáním a nacházíme řešení s novým rozměrem. Dodáváme vám jistotu, poskytujeme vám klíčové informace i porady a provádíme vás na cestách ke správným rozhodnutím.

box
Nabídka in-house poradenství
box
Dlouhodobé harmonické vztahy
box
Skutečné potřeby klientů
box
Právně i ekonomicky účelná řešení

Společně s klienty nalézáme právní řešení, která mají skutečně smysl. Díky propojení práva a ekonomie naše právní poradenství umožňuje klientům efektivně dosáhnout žádaných výsledků. Základem úspěchu je úzká spolupráce a sdílené cíle, kterých chceme společně dosáhnout. Naše advokátní kancelář se zaměřuje na právní poradenství s akcentem na dlouhodobou spolupráci. Pomáháme klientům k uskutečnění obchodních vizí, obohacujeme jejich hlediska o odborný náhled a identifikujeme budoucí rizika.

Nabídka právních služeb

Práva náleží bdělým

Soudní řízení
Právní služby pro nemovitosti a věcná práva k nim
Zajišťujeme kompletní právní poradenství v oblasti nemovitostí. Chráníme Vaše práva k nemovitostem a poskytujeme vám jistotu nejen při koupi nebo prodeji nemovitých věcí, ale i realizaci staveb.
Více o službě
Právník obchodní právo a poradenství obchodním společnostem
Doporučujeme a implementujeme pravidla vnitřního systému fungování obchodních společností. Poskytujeme právní pomoc při řešení vztahů uvnitř obchodní společnosti i při jednání navenek.
Více o službě
Duševní vlastnictví
Právo duševního vlastnictví, IT a software
Zabezpečíme právní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví, autorských práv a know-how. Pomáháme vymezit váš online prostor. Poskytujeme právní poradenství v případě zásahů do vašich práv v prostředí internetu.
Více o službě
Pracovní právo
Právník pro zaměstnance a zaměstnavatele (pracovní právo)
Nastavujeme správná pravidla spolupráce v oblastech pracovního práva. Pomáháme vám překonat složitosti a problémy ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Hledáme řešení negativních dopadů způsobených pandemickou krizí.
Více o službě
Smlouvy na míru
Smlouva na míru a poradenství dle vašich potřeb
Vytváříme pevný právní základ a tvoříme smluvní řešení, díky kterým se vztahy realizují a rozvíjí. Chráníme Vaše zájmy a radíme Vám, jak vytvořit zázemí spolupráce s Vašimi smluvními partnery.
Více o službě
Správní právo a daně
Správní řízení a daňové řízení
Jsme právní oporou při prosazování vašich práv vůči veřejné správě. Pomáháme při výběru optimálních variant a postupů při plnění zákonných povinností vůči státu v oblasti daní a správního práva.
Více o službě
Právo EU a GDR
Právní zastoupení ve sporech u soudu a v rozhodčím řízení
Zastupujeme při hájení vašich zájmů v řízeních před soudy i rozhodci. Jsme vám oporou a stabilním partnerem při hledání cesty k řešení sporů. Pomáháme nalézt řešení i mimosoudní cestou.
Více o službě
Exekuce a insolvence
Exekuce, úpadek a insolvenční návrhy
Bráníme vás před neochotou dlužníků dobrovolně splnit dluhy. Nalézáme nástroje pro překlenutí negativních dopadů spojených s platební neschopností a získáváme pro vás maximum ztracené hodnoty.
Více o službě
Právní služby pro startupy a začínající podnikatele
V rámci našich služeb poskytujeme rovněž kompletní právní poradenství pro začínající podnikatele či startupy. Podporujeme kreativce a představujeme partnera, na kterého se můžete při skokovém rozvoji svého podnikání kdykoli obrátit.
Více o službě

Naši spokojeni klienti

I pro vás najdeme řešení

Jsme partnerem Shoptetu

Často kladené otázky

Nebojte se zeptat na to, co vás trápí

Doporučujeme sjednat si schůzku předem. Musíme dostát již přijatým požadavkům našich klientů, proto je vhodné se na schůzce s Vámi předem domluvit, aby termín vyhovoval oběma stranám.
V případě výjimečných okolností na straně klienta, nebo pokud věc nesnese odkladu, provádíme právní služby po předchozí dohodě i mimo stanovenou pracovní dobu.
Ano, ze zákona jsme povinni zachovávat povinnost mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Vás dozvíme při výkonu advokacie. Důvěrnost, mlčenlivost, profesionalita a spolehlivost jsou u nás samozřejmostí.
Ano, zajistíme právní podporu a poskytování právních služeb anglickém jazyce.
Ano, provádíme zajištění kompletní agendy v rámci námi prováděných právních kauz. Je věcí klientů, zda se rozhodnout tyto kroky provést prostřednictvím naší kanceláře nebo svépomocí.
Pravidelně provádíme právní služby pro naše klienty z Prahy, Olomouc, Ostravy a Brna. Vedle sídla společnosti v Olomouci máme v tuto chvíli prostory pobočky v Praze. Po dohodě provádíme právní služby přímo v prostorách našich klientů a v rámci sjednaného in-house poradenství.
Máte-li pochybnosti o tom, zda působíme v právním oboru Vašeho problému, neváhejte nás s Vaším dotazem kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám s vaším dotazem pomůžeme.

Potřebujete poradit

Napište nám nebo zavolejte


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutno vyplnit pro správné odeslání kontaktního formuláře.