Právo na internetu

- Ladislav Šmarda

Tímto příspěvkem chceme nastínit a rozebrat základní prvky práva na internetu. Zároveň navazujeme na úvod práva duševního vlastnictví (dostupný zde). Dnes již takřka veškerá dospělá populace využívá internet jako nástroj komunikace, zábavy i práce každý den. Málokdo z nás přitom vnímá, že i online prostředí má svá pravidla a právní rámec. Pro účely rozšíření vašich znalostí jsme připravili tento článek.

Proč je právo na internetu důležité?

Dnes je enormně složité rozpoznat hranice oprávněného užití nebo jeho narušení. Digitální svět jedniček a nul má svůj vlastní zavedený technický systém, který všichni užíváme. Technické prostředky stojí na principu pevné vnitřní hierarchie a výstavby. V návaznosti na vaše postavení v konkrétním systému přiznávají technické prostředky nositeli (uživateli) konkrétní práva. Jen díky těmto oprávněním můžete mazat, vytvořit nebo editovat:

  • autorský příspěvek (Facebook, IG, TikTok, Twitter LI, youtube.com a jiné);
  • publikovat komerční inzerci (prostřednictvím internetového tržiště Facebook Marketplace, Zboží.cz, Heureka, atd…);
  • publikovat nebo zpřístupnit vlastní autorskou tvorbu (webové stránky, databáze nebo knihovny jako např. Netflix, Spotify, HBO);  
  • sledovat a konzumovat videa;
  • provádět jiné dovolené aktivity.

Technická převaha však v praxi neznamená, že máte právo sdělení jiného uživatele upravovat nebo mazat. Normy v prostředí internetu stejně jako každé jiné jednání a chování v lidském životě podléhají právní regulaci. Ne každé chování umožněné technickým prostředkem je v souladu s právem. Stejně tak ne každé chování, které umožňuje právo, je technicky proveditelné v prostředí internetu.

Díky tomu (zavedené hierarchii) v prostředí klasického webového rozhraní vidíte vždy jen takový obsah, který správci konkrétní sítě umožní.

Technické prostředky jako nástroj kontroly

Internet (online prostředí) jako vlastní technický systém

Co je jednotným spojovacím prvkem technického systému? Vnitřní logika každého systému následuje matematické prvky a základní principy. Společným jmenovatelem je rozdílná míra oprávnění jednotlivých uživatelů. Podle postavení konkrétní osoby v rámci technického systému má konkrétní uživatel rozdílná oprávnění a technické prostředky. Síla technických nástrojů je ovlivněna tím, jaké postavení v rámci každého jednotlivého média zastáváte. 

Technická převaha

Pokud jste správce skupiny, můžete částečně mazat nebo limitovat obsah, který přidávají jiní uživatelé (např. prostřednictvím práv administrátora máte možnost mazat publikované příspěvky nechtěných osob nebo nevhodného obsahu). 

Osoba s nejvyšším oprávněním je dále oprávněna vykonávat pomocí vlastních technických nástrojů jakékoliv zásahy, které ji technické prostředky umožní. Administrátoři s nejvyšším oprávněním tak mají dokonce právo úplně vyloučit přístup ke konkrétní platformě konkrétně označenému účtu (např. Facebook nebo populární platformy jako Twitch, Instagram, Tiktok nebo OnlyFans „banují“ uživatele, kteří umožňují šíření nebo propagují nevhodný obsah).

Je využití technického prostředku automaticky oprávněné?

Dominantní postavení v rámci vybudovaného systému automaticky neznamená, že jakýkoli zásah do příspěvku nebo tvorby jiného uživatele je v souladu s právem. Historie a experimenty (např. Zimbardo) nás naučily, že lidé rádi zneužívají převahu, mají-li nástroje, kterým jí mohou dosáhnout. Právo poskytuje prostředky ochrany a nápravy před neoprávněným zásahem. Mělo by představovat protiváhu jakémukoli zneužití síly v online prostředí. Za předpokladu, že poskytuje pružné a efektivní nástroje.

Lze se domáhat nápravy?

Technický zásah představuje v praxi poměrně závažný problém. Reagovat lze pomocí prostředků správce nebo soudu či jiného přezkumného orgánu.

Soudy a jiné orgány dohledu

Musíte si uvědomit, že soud nemá „tlačítko“, kterým by dosáhl nápravy. Prostředky soudní nápravy fungují vlekle a nepružně. Často se stává, že ochrana práva dorazí až s notnou dávkou zpoždění. Nositelé technických pravomocí bohužel těchto neduhů využívají ve svůj prospěch. Právě rozdíl ve využití okamžitých technických prostředků a nástrojů soudu je dne velkým tématem, které vám v našich příspěvcích chceme blíže představit. Jen díky dostatku relevantních informací dokáže identifikovat, že konkrétní oblast je lepší probrat nebo zajistit ve spojení s odborníkem. Soud donutí rušitele přijmout povinnost podle jím uložené povinnosti. Nápravu provádí konkrétní viník nebo správce systému.

Náprava pomocí správce

Velcí hráči proto nastavují vlastní normativní systémy uvnitř své platformy (všimli jste si někdy, že Facebook zavedl množství vlastních pravidel?). Dokonce existují právní předpisy, které jim tuto povinnost ukládají. Smyslem a účelem je dosáhnout účinné nápravy uvnitř systému bez nutnosti soudní ingerence (může se to týkat i vás). Díky postavení správce by mělo být jeho technickým zásahem dosaženo rychlejší a efektivnější nápravy. Nevýhodou je, že řešení často nepřináší osoba znalá práva. Nakonec soud může zvrátit technický zásah a autoritativně rozhodnout o oprávněném nositeli práv.

Závěr

Téma práva na internetu je poměrně novým, turbulentně rostoucím právním oborem. Ochrana práv často naráží na technické prostředky v rukou nejsilnějších subjektů. I v rámci online prostředí však můžete těžit z právních ochrany, které Vám právo poskytuje. Některá doporučení si pro Vás připravíme v navazujícím článku na toto téma.

Tento příspěvěk jsme si pro vás připravili z oblasti práva internetu a online. Pokud Vás příspěvek zaujal, napište nám, o čem byste se chtěli dozvědět příště. Máte-li právní problém, rádi Vám pomůžeme.