Smluvní zákaz konkurence

- Ladislav Šmarda

Zákaz konkurence je právní omezení bránící výkonu určitého soutěžních činností, které mohou zasáhnout do oblasti podnikání chráněného subjektu. Zjednodušeně nesmím podnikat v obdobné činnosti jako někdo další. Po určitou dobu zavázaná osoba nesmí provádět činnost, která by mohla narážet na zájmy oprávněné osoby. Smluvní zákaz konkurence je typický např. u klíčových zaměstnanců, dodavatelů nebo jiných spolupracujících osob. 

Kdy a jak zákaz konkurence uplatnit?

Při výkonu svého podnikání se dostanete do situace, kdy musíte předat část svého unikátního know-how. Jde o klíčové informace, díky kterým klienti/zákazníci vyhledávají právě vás. K rozvoji svého podnikání potřebujete vývoj aplikace nebo software, které vám pomohou lépe komunikovat s vašimi klienty. Před poskytnutím přístupu nového smluvního dodavatele k vašim klíčovým informacím potřebujete jistotu, že nedojde k poškození vašich zájmů. Určitě vás zajímá, aby dodavatel důvěrné informace neposkytl žádné další osobě (uzavíráte dohodu/smlouvu o mlčenlivosti). Kromě toho chcete zajistit, aby smluvní dodavatel nezneužil od vás získané podklady k vytvoření obdobného produktu nebo služby (uzavíráte zákaz konkurence).

Na co si dát pozor?

Smluvní zákaz konkurence musíte vždy sjednat v souladu se zákonem. Dávejte si pozor na volbu takové smluvní konstrukce, které právo umožní. Konkurenci můžete smluvně omezit pouze v rozumném rozsahu a nesmí nepřiměřeně zasáhnout do práv zavázaného subjektu (např. nelze zakázat podnikat). Doporučujeme provést územní vymezení v adekvátní lokalitě (např. při provozování taxislužby v Praze by se povinnost neměla vztahovat i na Ostravu). Pokud přesáhnete dovolené limity, bude konkurenční doložka nebo smlouva v části nebo úplně neaplikovatelná (případně i nepatná). 

Zároveň však chcete, aby ujednání o zákazu konkurence skutečně splňovalo svůj účel. Musíte si dát pozor na polovičatá řešení, která skutečně nechrání okruh vašich podnikatelských aktivit. Jedině tak dosáhnete toho, že smluvní partner vaše řešení nepoužije v přímé konkurenci proti vám. 

Jak zajistit splnění?

Porušení zákazu konkurence můžete utvrdit smluvní sankcí ve formě pokuty. To je také nejčastější forma. Chcete-li dosáhnout, že povinný ze smlouvy bude brát svůj závazek skutečně vážně, potom nastavení adekvátní smluvní sankce vřele doporučujeme. V této souvislosti je však nutno uvést, že závazek k úhradě smluvní pokuty obstojí jen v případě, že je vyloučení konkurence nastaveno správně a podle zákona. Při porušení se pak můžete vedle vynucení této povinnosti můžete domáhat i úhrady smluvní pokuty prostřednictvím soudu.

Závěr

Smluvní omezení konkurence je smluvní omezení konkrétní činnosti, která může zasáhnout do podnikatelských aktivit konkrétní oprávněné osoby. Zákaz konkurence může mít podobu samostatné smlouvy o zákazu konkurence nebo být součástí jiné smlouvy jako tzv. konkurenční doložka. V obou případech je jeho účelem zákaz konkrétní činnosti

Potřebujete nastavit smluvní zákaz konkurence se svými partnery? Kontaktujte naši advokátní kancelář a my vám pomůžeme s jeho konstrukcí.