Uplatnění nároku ze smluvní pokuty

- Ladislav Šmarda

Účastníci ze smluv se velmi často setkávají s utvrzovacím institutem v podobě smluvní pokuty. Ne každý nárok ze smluvní pokuty ovšem ihned a automaticky zakládá právo smluvní pokutu uhradit. Jaké jsou podmínky aktivace a uplatnění nároku ze smluvní pokuty, si proto představíme v tomto příspěvku, který zároveň navazuje na dříve uveřejněné příspěvky z oblasti smluvního práva. 

Co je smluvní pokuta?

Smluvní pokuta funguje jako praktický sankční nástroj ke splnění utvrzované (zajištěné povinnosti). Nesplní-li dlužník svou smluvní povinnost dobrovolně, bude pokutován v rámci pravidel smlouvy, dokud nedojde k řádnému splnění smluvní povinnosti. Neprovede-li svoji smluvní povinnost, zaplatí předepsanou částku, která může i opakovaným pokutováním neplnícího dlužníka donutit dostát původní povinnosti. 

Aby byla smluvní pošta vymahatelná, musí být přiměřená ve vztahu k zajišťované povinnosti a sjednána podle pravidel zákona. Pokud nesplníte tyto povinné atributy, bývá v rámci soudního procesu na námitku moderována (snížena celková výše uplatněné smluví pokuty), případně se může stát, že soud nepřihlédne k její existenci (pokud byla sjednána v rozporu se zákonem).

Správné nastavení a smluvní ukotvení je tedy nezbytný předpokladem jejího řádného uplatnění. Konstrukce smluvní pokuty má velký význam z hlediska budoucího uplatnění roku ze smluvní pokuty. 

Splatnost jako předpoklad uplatnění nároku ze smluvní pokuty

Volba slovních spojení ovšem neovlivní pouze její existenci. Abyste mohli přistoupit k uplatnění nároku ze smluvní pokuty, musí nastat smluvně předvídaná skutečnost. Kromě toho ale musí nastat také aktivace smluvní pokuty, pokud byla 

Typicky: Pokud dlužník nezaplatí řádně a včas, bude nucen uhradit smluvní pokuty 1 000,- Kč. Jestliže dlužník skutečně neuhradí dluh vznikne právo na smluvní pokutu. 

Nezapomínejte, že samotné textové znění smluvní pokuty hraje roli při její aktivaci. Problematiku si znázorníme na případech:

  1. Nezaplatí-li dlužník nejpozději 25.4.1999, zavazuje se uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč – nárok ze smluvní pokuty vzniká automaticky porušením smluvní povinnosti
  2. Nezaplatí-li dlužník nejpozději do 25.4.1999, vzniká věřiteli právo požadovat úhradu smluvní pokuty – nárok ze smluvní pokuty vzniká při nesplnění povinnosti jen v případě, že věřitel skutečně zažádá

Odlišnosti v rámci nastavení smluvní pokuty pak mohou hrát významnou roli při uplatnění nároku ze smluvní pokuty před soudem (stala se smluvní pokuta vůbec splatnou). Nezanedbávejte ani dopady v oblasti promlčení, uplatnění nároku započtení, náhledech nákladů řízení, ani jiných právních institutů.

Uplatnění nároku ze smluvní pokuty soudně

Nezaplatí-li dlužník ani po marném naléhání věřitele, můžete se obrátit a soud, aby Vám právo na úhradu přiznal a toto jste následně mohli vymáhat prostřednictvím exekuce. Žalobou uplatníte vaše právo na smluvní pokutu a následně soud posuzuje, zda skutečně vzniklo, je existující a přiměřené s ohledem na utvrzovanou povinnost. 

Soud tedy v rámci řízení posuzuje původní znění smlouvy, ale dále také zkoumá , zda uplatnění nároku ze smluvní pokuty bylo skutečně realizováno v souladu s vymezeným závazkem. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a před uplatnění nároku se přesvědčte, že jste provedli všechny požadované mezikroky. 

Závěr

Smluvní pokuta je efektivním a účinným nástrojem motivující dlužníky k plnění smluvních povinností. Ocitnete-li se v situaci, že ji Váš dlužník ani přes Vaše opětovné výzvy nezaplatí, neponechejte věc náhodě a raději se před jejím uplatnění poraďte s profesionálem. 

Uvažujete o uplatnění nároku ze smluvní pokuty? Rádi Vám jako advokáti pomůžeme. Líbí se Vám naše příspěvky? Nezapomeňte nám dát like a sledovat naše sociální sítě (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.