Notice-takedown procedury v rámci DSA

- Ladislav Šmarda

V minulých článcích jsme se obecně seznámili s nařízením o digitálních službách (DSA), popsali kategorie zprostředkovatelů a vymezili jejich povinnosti. V tomto článku, který pro Vás připravila naše advokátní kancelář, se zaměříme na notice-takedown procedury v rámci DSA a na postavení důvěryhodných oznamovatelů, kteří hrají významnou roli v boji proti šíření nelegálního online obsahu.

Co jsou notice-takedown procedury?

Notice-takedown procedury jsou mechanismy, které umožňují uživatelům nahlašovat online platformám obsah, který považují za nezákonný. Tyto postupy umožňují rychlé a efektivní odstranění obsahu, který porušuje právní předpisy, včetně porušování autorských práv, šíření nenávisti a dalších nezákonných aktivit.

Notice-takedown procedury jakožto klíčový prvek v boji proti šíření nezákonného obsahu online.

Role důvěryhodných oznamovatelů

Důvěryhodní oznamovatelé mají za úkol identifikovat a oznamovat nezákonný obsah na online platformách. Status důvěryhodného oznamovatele uděluje koordinátor digitálních služeb v členském státě, ve kterém má žadatel sídlo.

Důvěryhodní oznamovatelé jsou subjekty, které prokázaly zvláštní odborné znalosti v oblasti boje proti nezákonnému online obsahu. Mohou to být veřejnoprávní subjekty, soukromé subjekty i nevládní organizace.

Hlavním úkolem důvěryhodných oznamovatelů je urychlení identifikace a odstranění nezákonného obsahu na internetu. Nařízení o digitálních službách jim proto přiznává speciální postavení a upřednostňuje jejich oznámení.

Postupy pro nahlášení nezákonného obsahu

Hlavním kritériem pro určení nezákonného obsahu je jeho nesoulad s platnými právními předpisy.

Proces nahlášení nezákonného obsahu je obvykle jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Uživatelé mohou použít online formuláře nebo jiné nástroje k nahlášení obsahu, který považují za nezákonný. Tato oznámení jsou pak posuzována a vyhodnocována zprostředkovateli, kteří jsou povinni na taková oznámení reagovat.

Reakce zprostředkovatelů

Zprostředkovatelé mají povinnost reagovat na oznámení nezákonného obsahu a přijmout odpovídající opatření, zahrnující odstranění obsahu nebo blokování přístupu k obsahu. Tyto reakce musí být provedeny v co nejkratším čase, aby došlo ke snížení škody způsobené šířením nezákonného obsahu.

Závěr

Notice-takedown procedury a důvěryhodní oznamovatelé představují klíčové prvky v boji proti šíření nezákonného obsahu online. Tato opatření umožňují rychlou a efektivní reakci na nelegální obsah, což přispívá k vytvoření bezpečnějšího digitálního prostředí.

Pokud potřebujete poradit nebo máte zájem o další informace, obraťte se na naši advokátní kancelář, rádi Vám jako advokáti pomůžeme.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.