Nařízení o digitálních službách (DSA)

- Ladislav Šmarda

Digitální prostředí se rychle vyvíjí a mění náš způsob komunikace, nakupování i podnikání. Několik kroků za ní pokulhává právní regulace, která bohužel pro některé poskytovatele postupem času reguluje online prostředí. Jednou z nejnovějších norem v této oblasti je Nařízení o digitálních službách (DSA). Co nařízení DSA přináší, koho se týká a jaké povinnosti ukládá? Odpovědi na tyto otázky budou obsahem článků, které si pro Vás připravila naše advokátní kancelář.

Zásadní cíle DSA

Přijatá právní úprava stanoví povinnosti na zprostředkovatele a online platformy v oblasti potírání nezákonných aktivit a škodlivého obsahu v prostředí internetu. Nové povinnosti mají nutit k přísnějšímu vymáhání práva (právo platí i na internetu) a vytvářet tak příznivější prostředí pro uživatele. Zároveň stanoví základní a ucelený právní rámec.

Nařízení o digitálních službách (DSA), evropské nařízení č. 2022/2065, má tři hlavní cíle:

  1. sjednotit unijní pravidla pro digitální služby,
  2. udržovat bezpečné online prostředí,
  3. chránit základní práva uživatelů.
Evropská nařízení hrají klíčovou roli v harmonizaci právních předpisů v členských státech EU.

Cílem je dosáhnout odstranění a znepřístupnění nezákonného obsahu v rámci opatření přijatých přímo na platformě (poskytovateli).

Rozsah působnosti DSA

Nařízení o digitálních službách (DSA) se vztahuje na webové stránky nebo aplikace, které fungují jako zprostředkovatelé („prostředníci“). Jinými slovy, jde o ty platformy, které spojují uživatele s produkty, službami nebo obsahem.

Právní úprava předpokládá, že se bude týkat všechny poskytovatelů. Velikost poskytovatele ovlivní škál a rozsah jeho povinností, které podle Nařízení o digitálních službách musí splnit. Nicméně DSA stanoví režim základních povinností pro všechny poskytovatele bez výjimky.

Určovacím kritériem bude, zda poskytovatel vystupuje v rámci digitálních služeb v postavení zprostředkovatele. Pokud podnikatel nevystupuje jako zprostředkovatel, ale poskytuje pouze vlastní obsah, nemusí na něj s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem pravidla DSA dopadat (obdobně pravděpodobně i případy, je-li zprostředkovaný obsah jen nepatrnou, doprovodnou složkou základních plnění poskytovatele).

Důvody pro přijetí DSA

DSA je reakcí na nové výzvy a nedostatky v regulaci digitálního prostředí, mezi které lze zařadit šíření nezákonného obsahu, kybernetické útoky či porušování soukromí uživatelů. Prostřednictvím DSA tak Evropská unie reaguje na tato bezpečností rizika a přináší moderní a efektivní rámec ochrany.

Díky němu se mohu uživatelé internetu v případě závadného obsahu obrátit na zřízenou vnitrostátní autoritu, která vykonává dohled nad dodržováním těchto pravidel. Dozor nad dodržováním vykonává tzv. digitální koordinátor. V České republice bude tuto roli zastávat Český telekomunikační úřad.

Význam pro digitální trh

Nařízení DSA má klíčový význam pro evropský digitální trh, protože poskytuje jednotné a transparentní pravidla pro zprostředkovatele digitálních služeb a posiluje důvěru uživatelů v online prostředí.

Mezi hlavní oblasti úpravy patří:

  • Moderování obsahu: Nová pravidla určují způsob odstraňování nezákonného obsahu a postup pro vyřizování stížností uživatelů.
  • Transparentnost a odpovědnost: Nařízení stanovuje povinnost sdělovat informace o tom, jaký obsah zprostředkovatelé upravují obsah a jak zacházejí s osobními údaji uživatelů.
  • Ochrana práv dětí: Nařízení stanovuje opatření na ochranu práv nezletilých uživatelů, včetně zákazu cílené reklamy a rozšíření práv uživatelů v případě žádosti o výmaz některých údajů.

Závěr

Nařízení DSA představuje významný krok k zajištění spravedlivějšího, konkurenceschopnějšího a transparentnějšího digitálního prostředí. V následujících článcích podrobněji rozebereme kategorie zprostředkovatelů, jejich povinnosti a jednotlivé nástroje ochrany.

Potřebujete-li poradit nebo Vás zajímá více, obraťte se na naši advokátní kancelář, rádi Vám jako advokáti poradíme, poskytneme odbornou pomoc a pomůžeme dosáhnout optimálního řešení.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.