Daňové oznámení osvobozených příjmů fyz. osob

- Ladislav Šmarda

Zákon o dani z příjmu zavádí výjimky ze zdanění příjmu fyzických osob v podobě tzv. osvobozených příjmů. Týká se to například prodeje bytu, pozemku nebo domu po uplynutí časového testu (určitého počtu let). Méně osob však ví, že i osvobozené darování může být následně řešeno v daňovém řízení. Osvobozeného příjmu se totiž může dotýkat povinnost přijetí nahlásit příslušnému finančnímu úřadu. Nepovedení oznámení osvobozených příjmů bývá ze strany finančních úřadů pokutováno a jde o poměrně drakonické sankce. 

Osvobození příjmů fyzických osob

Jak už jsme naznačili v úvodu příspěvku, při splnění zákonem stanovených podmínek můžete osvobodit některé své příjmy od daně. Typicky se jedná:

  • příjem spojený s darováním od osoby blízké,
  • prodej nemovitého majetku při splnění časového testu,
  • prodej nemovitosti za účelem financování vlastní bytové potřeby,
  • prodej obchodního podílu / cenných papíru při splnění časového testu,
  • jiné situace podle zákona.

Za běžných okolností by tento příjem běžně podléhal dani z příjmu na vaší straně. Díky dosažením zákonem stanovených předpokladů ovšem bude příjem osvobozen, a to právě díky zvláštní právní úpravě v daňovém předpisu. Příjem pak nemusí podléhat dani z příjmu

Oznámení osvobozených příjmů

Osvobozením od příjmové daně vaše daňové povinnosti nemusí zcela skončit. Osvobozené příjmy totiž mohou podléhat zvláštní oznamovací povinností, kterou daňovým předpis stanoví. Pokud svoji povinnost podle zákona nesplníte, vystavujete se riziku správní sankce ze strany finančního úřadu. Ptáte-li se, proč se o této daňové povinnosti takřka nemluví, vaše frustrace je na místě. Jde o past pro neznalé, která bohužel velmi často sklapne.

Oznámení osvobozených příjmů

Povinná osoba (vy) je správci daně (vašemu finančnímu úřadu) povinna oznámit získání příjmu, který je osvobozen a dosáhne výše 5 000 000,- Kč. Nadto jste povinni uvést okolnosti nabytí, celou výši i datum přijetí. Oznamovací povinnosti nepodléhají údaje, které si správce daně může sám zjistit z dostupných seznamů a rejstříků a které zveřejní na úřední desce s dálkovým přístupem (mělo by se jednat o katastr nemovitostí, obchodní rejstřík), nicméně je vhodné v tomto směru volit obezřetný postup, zvláště, jste-li na pochybách (raději provést nadbytečně).

Oznámení o užití příjmu z prodeje nemovitostí pro bytové účely (jiná oznámení osvobozeného příjmu)

Finanční úřady vyžadují splnění oznámen o využití osvobození příjmu z prodeje nemovitostí užitého pro obstarání bytové potřeby. Chcete-li využít osvobození příjmu z daně

, která byla prodána za účelem financování před uplynutím obecného časového testu pro osvobození doporučujeme oznámit tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu. Tato povinnost nutně explicitně ze zákona nevyplývá, nicméně finanční úřady na jejím splnění často trvají. Nesplnění je pokutováno. Jakkoli je tento postup právně sporný, vyhnete se dobrovolným splněním nesnázím v podobě sporu s finančními úřady. 

Jiná oznámení a reportovací povinnosti

Výše jsme uvedli nejčastější pochybení v této souvislosti. Daňové povinnosti se však mohou objevit i v dalších významných případech (prodej aktiv, prodej obchodního podílu, prodej cenných papírů). Vždy detailně zkoumejte, zda se rozšířené daňové povinnosti netýkají i vás. Převádíte-li majetek a očekáváte jeho osvobození, vždy doporučujeme setkání s odborníkem, který vám poradí. 

Co vám hrozí při nesplnění povinnosti oznámení osvobozených příjmů?

Nesplnění oznámení o osvobozeném příjmu je spojeno s právní sankcí. Pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu naleznete v § 38w zákona o daních z příjmu (ano, i tyto skryté poklady daňové předpisy obsahují). Vzhledem k tomu, že většina lidí zákony nečte a bojovná menšina se v jejich čtení tak daleko nedostane, dovolujeme si uvést výši pokuty i v tomto článku. Zákon stanoví pokutu podle výše osvobozeného příjmu (celý osvobozený příjem):

0, 1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splníte dobrovolně sami bez vyzvání (tj. při daru 6 mil. Kč celkem pokuta 6 000,- Kč)

10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splníte dobrovolně na výzvu finančního úřadu v náhradní lhůtě (při daru 6 mil. Kč pokuta celkem 600 000,- Kč)

15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplníte povinnost v náhradní lhůtě dle výzvy finančního úřadu (při daru 6 mil. Kč pokuta celkem 900 000,-Kč

Nezapomínejte, že samotná pokuta ještě nemusí být celková výše sankce. K tomto se samozřejmě připojí i pokuty podle daňového řádu a případné úroky z prodlení. Částka za neprovedení daňových povinností souvisejících s osvobozeným příjmem se tak může nakonec dostat do astronomických výšin. 

Závěr

Nezapomínejte, že i v případě osvobozených příjmů se na Vás mohou podle daňových předpisů (i jiných předpisů) vztahovat i jiné právní povinnosti. Osvobozený příjem může znamenat zcela opačný efekt na vaši peněženku. Nenechejte tyto záležitosti náhodě, a poraďte se s experty, zda se oznámení osvobozených příjmů netýká i Vás. Vyhnete se tím nechtěným sankcím od finančního úřadu. Potřebujete-li poradit, obraťte se na naši advokátní kancelář

Pokud Vám příspěvek pomohl, budeme rádi za jeho sdílení prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIN).