Co je umělá inteligence (AI)?

- Ladislav Šmarda

Co je umělá inteligence (AI) a jak ji definovat? Evropská unie v připravovaných návrzích regulace vnímá umělou inteligence (AI) jako navržený systém s prvky autonomie, který na základě dat (vstupů) odvozuje, jak dosáhnout daného výstupu (volná parafráze).

Dle našeho mínění je umělá inteligence ve své podstatě:

(i) počítačový program (kód – soubor příkazů, které definují, co má PC/zařízení udělat), který prostřednictvím definovaných vzorců (algoritmus podle čeho vybírá relevantní data pro výstup)
(ii) na základě určených datasetů (vstupní informace, na kterých se učí a z nichž při formulaci výstupu vychází) formuje na podkladě
(iii) zadaného příkazu (otázka uživatele)
(iv) výstupy, které mají sloužit pro potřeby uživatele.

ChatGPT pak neskromně hovoří o schopnosti stroje napodobit určité aspekty lidské inteligence.

„Umělá inteligence (UI nebo AI, z anglického Artificial Intelligence) označuje schopnost počítačových systémů provádět úkoly, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci.“

Uměla inteligence jako počítačový program

Asi nikoho nepřekvapí, že umělá inteligence (AI) je uvnitř tvořena zdrojovými kódy / počítačové programy / příkazové řádky. Nejde o samostatnou bytost, která přežívá ve „vzduchoprázdnu“. Hranici umělé inteligence v její současné podobě tvoří výpočetní technika (hardware) i definované programové zázemí (software). Rozvoji umělé inteligence tak částečně brání hranice techniky každého jednotlivého tvůrce.

Možná proto si dnes tvůrci ChatGPT pohrávají s možností poskytnout každému vlastní nástroj umělé inteligence „na hraní“. Částečně tím mohou suplovat vlastní technické kapacity. Současně jde o poskytnutí nástroje do „povolaných rukou“. Tvůrci dnes naráží na nedostatečný výpočetní výkon. Každému výstupu je věnována kapacita pro zpracování definovaného výstupu, která s ohledem na možnosti tvůrců nebývá neomezená. Nadto tvůrci dnes naráží na nedostatek expertních znalostí v oborech mimo jejich zaměření.

Posouzení správnosti odpovědí z oblasti medicíny

Posouzení kvality výstupu v medicínské  oblasti nejsou schopni bez přispění lékařů a jiných odborníků sami posoudit. Pokud se umělá inteligence učí prostřednictvím definovaných vzorců, velmi pravděpodobně je relevance hodnocena i prostřednictvím algoritmů Google (např. podle pořadí sledovanosti stránky nebo uživatelské zpětné vazby). To však může být v oblasti medicíny značný problémy. Běžný občan často neví jak objektivně stanovit samodiagnózu a lékaři jen nevěřícně kroutí hlavou s jakými problémy a vlastním samoléčebnými praktikami pacienti přichází a podstupují na radu anonymních uživatelů z internetu.

Datasety a vstupní informace umělé inteligence

Jak už jsme historicky uváděli v našich předchozích příspěvcích, uměla inteligence (AI) je jen tak chytrá jako jsou vstupní data, ze kterých při zpracování svých výstupů vychází. Jedině díky historicky vytvořeným vstupním informacím a následnou zpětnou vazbou (uživatelé souhlasí/nesouhlasí s kvalitou vytvořeného výstupu) se umělá inteligence dostala na dnešní úroveň. V této souvislosti jste již jistě postřehli vzrůstající hlasy nelibosti nad svévolným užíváním (zneužitím) veřejně dostupných informací pro účely učení umělé inteligence. Zřejmě i v návaznosti na tento krok spustila skupina stojící za ChatGPT možnost vytvoření vlastního bezplatného AI nástroje.

Oficiálně společnost udává, že vložená data nebudou sdílena s tvůrci. Agregované výstupy (co se umělá inteligence naučí) ovšem nemusí nutně do této kategorie spadat (jde o výklad). V případě zneužití technické dominance ze strany tvůrců Vám právo příliš ochrany neposkytne. Žádný soudce prozatím neumí tyto záležitosti řešit. Můžete se naopak spolehnout, že případné soudní spory potrvají roky s nejistým výsledkem. S tím spojené odškodnění za porušení Vašich práv bude v nedohlednu.

Umělá inteligence ve své další fázi potřebuje experty ve všech oblastech. Tito lidé často disponují unikátním know-how a jsou sami mnohem lépe schopni vymezit vstupní data (například nejlepší vědecké studie a odborné publikace), aby byla poskytnutá rada co nejkvalitnější. Vraťme se k našemu příkladu z oblasti medicíny. Představte si, že by v rámci svých datasetů nástroj umělé inteligence pracoval jen s poznatky medicíny ze středověku. Příjemce doporučení by asi velmi překvapilo, že dostávají lékařské rady k aplikaci pijavic na postižené místo.

Závěr

Snažíme se společně s Vámi definovat podstatné znaky umělé inteligence (AI). Co se dá popsat, dá se i lépe pochopit a predikovat, kam bude směřovat další vývoj událostí s ní spojených. Pokud se Vám příspěvky ohledně témat umělé inteligence (AI) líbí, budeme moc rádi za jejich sdílení. Případně nám zanechte jakýkoli komentář, co by Vás k tomuto tématu zajímalo. Potřebujete-li poradit nebo Vás zajímá více, naše advokátní kancelář Vám ráda v této oblasti pomůže (i když doposud nebyly definovány pevné základy pro její užívání). Podnikáte v oblasti technologií? Zabýváme se ochranou duševního vlastnictví, právem na internetu i právem software.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte jej sdílet a komentovat také v rámci sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIn).