Předběžná pravidla umělé inteligence

- Ladislav Šmarda

Všichni dnes sledujeme překotný technický vývoj v oblasti strojového učení a umělé inteligence. Současná legislativa nedává nyní ucelený přehled a pravidla pro tvůrce (poskytovatele). Tito dnes částečně spoléhají na neregulovaný prostor (právní vakuum) a hledají limity své technologické převahy. Na to, jaká jsou předběžná pravidla umělé inteligence se zaměříme v tomto článku.

EU pravidla umělé inteligence (zákony)

Evropská unie překotný rozvoj AI sleduje s opatrností. Regulátoři prozatím nejsou schopni (nebo ochotni) vytvořit jednotný právní rámec pro fungování umělé inteligence. I přesto dnes sledujeme první pokus o alespoň základní regulaci umělé inteligence (AI) a její částečné „zkrocení prostřednictvím právních regulí. Rada EU ve spojitosti s parlamentem EU přijala dne 11. prosince 2023 předběžnou dohodu o podobě budoucí regulace. Prozatím nepřinesla reálný a ucelený systém pravidel, nicméně jde o krok směrem k ochraně nejzásadnějších oblastí, kde může docházet ke zneužití umělé inteligence.

Chystaná právní úprava si klade za cíl regulaci zdrojů a provozovatelů umělé inteligence, spíše než běžných uživatelů této technologie. Ostatní právní aspekty spojené se zneužitím umělé inteligence k porušování práva jsou prozatím víceméně ponechány v gesci jednotlivých států a jejich existující právní úpravy. 

Umělá inteligence

Česká pravidla umělé inteligence

Prozatím nejsou veřejně známy úspěšné pokusy o tvorbu pravidel umělé inteligence prostřednictvím českého zákonodárce. S úlevou konstatujeme, že Česká republika prozatím vyčkává na výstupy ze strany Evropské unie.

Na úrovni českých zákonů tedy prozatím neexistuje jednotná právní regulace problémů spojených s umělou inteligencí. To ovšem neznamená, že by neexistovala žádná pravidla. I přes neexistenci zvláštní (specifické) právní úpravy tzv. „Jen pro umělou inteligenci“ existuje celá řada právních předpisů, které poskytují možnosti ochrany v případě porušení práv.

  1. Zneužití jedinečné autorské tvorby – Pokud zneužijete cizí autorské dílo, jste pohledem práva rušitel, proti kterému může autor nebo nositel autorských práv zakročit. Obdobný princip by se měl dle našeho názoru uplatnit i v případě umělé inteligence (AI). Jen proto, že porušení autorského práva provedl technický nástroj neznamená, že k porušení autorského práva nedošlo. Tvůrce umělé inteligence (strojového učení) již v rámci konstrukce musel vědět a počítat s variantou, že umělá inteligence využije autorský obsah osob, který s tím nedali svůj souhlas. Lichá je námitka tvůrce, že si umělá inteligence dataset vytváří sama, když měl zcela jistě kontrolu nad programovým i technickým vybavením a sám určil i pravidla pro její výukový styl. 
  2. Porušení pravidel trestního práva – Umělá inteligence přes veškeré své benefity bohužel ve velké míře usnadňuje také páchání trestné činnosti. Zejména v oblasti majetkových trestných činů v online prostředí zaznamenáváme skokový nárůst. Určitě jste již zaznamenali navýšené množství sofistikovanějších variant spamu, podvodů, hackerských útoků, odcizení identit, ale i jiné podobné protiprávní jednání. 
  3. Porušení občanských / majetkových práv – Zneužití podoby může zasáhnout do mnoha aspektů práva, a to od trestního, až po ochranu osobnosti, ale i majetkové nároky spojené s odcizením / zneužitím Vaší identity. Pokud nedáte s tímto jednáním souhlas, vystavuje se rušitel celé řadě právních sankcí. Celý proces nápravy a náhrady však velmi často komplikuje nedostatečná praxe na straně vynutitelů práva (orgánů státu). Úřady, soudy i orgány činné v trestním řízení se bohužel velmi často vyhýbají aktivní aplikaci právních regulí v rámci technických problémů, kterým nerozumí.  I přes existující porušení komplikují právní vymahatelnost postoje orgánů ochrany. 

Závěr

Umělá inteligence prozatím nespadá pod jednotnou právní regulaci, která by upravovala pravidla jejího využívání. Zajímá Vás právo IT, právo na internetu či software? Začínáte podnikat a potřebujete spolehlivého právního poradce? Naše advokátní kancelář se profiluje v této oblasti právních služeb. Potřebujete-li pomoc právníka, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte jej sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIn).