Vybraná pravidla umělé inteligence

- Ladislav Šmarda

V minulém příspěvku jsme psali o předběžné dohodě, která vzešla od unijních legislativců. Rada EU ve spojitosti s parlamentem EU přijala dne 11. prosince 2023 předběžnou dohodu o podobě budoucí regulace umělé inteligence neboli AI. Prozatím nepřinesla reálný a ucelený systém pravidel, nicméně jde o krok směrem k ochraně nejzásadnějších oblastí, kde může docházet ke zneužití umělé inteligence. V tomto článku se blíže zaměříme na některá vybraná pravidla umělé inteligence.

Umělá inteligence

Vybraná pravidla AI

Aniž bychom marginalizovali další právní problémy spojené se zaváděním umělé inteligence, lze dnes již částečně predikovat, že největší část regulace týkající se zákazu zneužití se bude dotýkat subjektů. Naše úvahy v tomto směru míří k těmto subjektům:

Tvůrci pravidel

Vytváří algoritmy pro vyhodnocení sesbíraných informací, na jejichž základě tvoří umělá inteligence svá „rozhodnutí“ a produkuje své „výstupy“ – půjde například o zákaz zahrnutí diskriminačních kritérií při rozhodování (odhlédnutí od pohlaví, barvy pleti, sexuální orientace) a jiné zakázané prvky – Typicky tak stroj musí při přijímání zaměstnanců odhlédnout od barvy pleti, když statisticky v některých zemích převládá počet trestných činů proti majetku zaměstnavatele u vybraného segmentu populace více. Při konkrétním pochybení se může i na úrovni českého práva jednat o diskriminaci.

Provozovatelé datasetů

Umělá inteligence pracuje jen s informacemi, které jsou zařazeny v rámci jejích „knihoven“ (datasetů). Prostřednictvím sesbíraných informací se učí, aby byla „chytřejší“. Čím hloupější předloha, tím hloupější rozhodnutí umělé inteligence. Výstup je vždy agregátem informací, které AI zná a umí s nimi pracovat tím způsobem, že na jejich základech provádí odpovědi na zadané příkazy. Již dnes víme, že vznikají problémy, zda jsou tvůrci provozovatelé/oprávněni zahrnout informace a data, ze který se umělá inteligence „učí“. Postupem zahrnutí autorského díla (např. Článku nebo vide) bez souhlasu autora může dojít k zásahu do jeho práv, když tvůrce zjevně nezamýšlel, aby jeho výstup sloužil jako školící nástroj pro strojové učení. – typicky zahrnutí článků z naučných webů a novinových příspěvků může. České právo zná zneužití duševního vlastnictví např. Zásah do autorských práv a s tím jsou spojeny doprovodný možnosti obrany.

Odcizení a zneužití identity

AI je schopna velmi věrně napodobit podobu, hlas, výstupy reálných osob. Podle definovaného scénáře je pak těmto osobám schopna přisoudit i jednání a vlastnosti, které by skutečná osoba nikdy neprovedla (zásah do práv reálné osoby odcizení identity). Zároveň lze prostřednictvím veřejně známé osoby ovlivnit rozhodování ostatních (uživatel žije v zažité představě, že jedná se skutečnou osobou a pod vlivem svého přesvědčení jedná). Typicky jde o situace zneužití atraktivních uživatelek známých platforem jako např. OnlyFans a přesvědčování ostatních uživatelů, aby podpořili svůj vysněné vzor. Může jít ale také o pokusy vydírání prostřednictvím zveřejněním uměle vytvořeného „explicitního contentu“. V úrovni českého práva může jít dnes např. o podvod, zneužití identity, vydírání, sexuální nátlak i jiné trestné činy.

Závěr

Článek byl zaměřen na vybraná pravidla umělé inteligence. Takzvaná AI prozatím nespadá pod jednotnou právní regulaci, která by upravovala pravidla jejího využívání. Zajímá Vás právo IT, právo na internetu či software? Naše advokátní kancelář se profiluje v této oblasti právních služeb. Potřebujete-li pomoc právníka, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte jej sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIn). Děkujeme!