Co jsou obchodní podmínky?

- Ladislav Šmarda

Obchodní podmínky představují standardizované smluvní texty. Slouží jako právní nástroj pro uzavření obdobného (stejného) znění smlouvy s velkým počtem účastníků.  Nejčastěji se s nimi setkáváme v oblasti online prostředí, kde usnadňují a urychlují uzavření smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem bez osobní účasti. Podnikatelé díky nim šetří náklady spojené s vyjednáváním každé jednotlivé smlouvy. A taktéž díky nim zajistí stejné smluvní podmínky s každým partnerem, při minimální časové, finanční i jiné náročnosti.

V rámci zlepšení právního povědomí v prostředí online obchodů jsme se rozhodli přispět k rozšíření základních znalostí a principů při využívání obchodních podmínek v prostředí e-shopů.

Proč nás zajímají?

Bereme je jako automatickou součást smluvních vztahů. Podnikatelé využívají tyto vzorové smlouvy, aniž by znali rizika s tímto řešením spojená. Ne každé zvolené řešení a nastavení obchodních podmínek je ovšem správné, a ne každé smluvní podmínky se nakonec stanou závaznou součástí uzavřené smlouvy. Praktické zkušenosti z naší právní praxe potvrzují, že podcenění rizik práva v oblasti online (e-shopu) se leckdy podnikatelům šeredně vymstí.

Kdy se obchodní podmínky stávají součástí smlouvy?

Situace je odlišná v závislosti na tom, zda smlouvu uzavřete v listinné podobě nebo elektronicky (na dálku). Písemně uzavřené smlouvy musí zahrnovat odkaz na obchodní podmínky a tyto musí být v úplném znění k textu smlouvy dále připojeny. Smlouvy uzavírané v prostředí online zpravidla využívají jednoduché objednávkové formuláře, obsahující pouze základní informace:

  1. Označení prodávajícího (podnikatel)
  2. Označení kupujícího
  3. Vymezení předmětu koupě nebo prodeje
  4. Cenu a údaje její splatnosti
  5. Datum

Elektronické znění obchodních podmínek

Při uzavírání smlouvy na dálku bývá obchod uzavírán prostřednictvím objednávkového formuláře. Úplné znění obchodních podmínek je připojeno odkazem, který je součástí formuláře. Díky nim podnikatel dosáhne toho, že smluvní vztah je primárně řešen jím vytvořenou smluvní dokumentací ve všech objednávkách přes eshop.

Právní problém, který v tomto směru vyvstává je jejich řádné přiložení. Je-li přiložení provedeno nesprávně, potom se obchodní podmínky nestávají součástí smlouvy. Právní vztah se pak řídí obecnou právní úpravou, nikoli přiloženým zněním obchodních podmínek. Správné nastavení „odkazu“ na obchodní podmínky je nezbytným prvkem jejich přiložení, a nutnou podmínkou, aby se staly součástí smlouvy.  

Hypertextový odkaz na obchodní podmínky

Obchodní podmínky musí být přiloženy zákonným způsobem. Právo vyžaduje, aby byly obchodní podmínky ke smlouvě tzv. „připojeny“ nebo aby bylo doložena jejich „známost“. Přiložení obchodních podmínek na internetu většina provozovatelů e-shopu provádí pouhým odkazem na ně. Některá základní doporučení v tomto směru:

Fungující odkaz na obchodní podmínky

Úplné znění obchodních podmínek musí být zahrnuto již v objednávce, stejně tak i odkaz na úplný dokument. Odkaz musí být fungující a odkazovat na správný text, jinak se obchodní podmínky součástí smlouvy nestávají.  Neplatný odkaz v praxi znamená, že se obchodní podmínky nestaly součástí smlouvy. Nejčastěji lze provést hypertextovým odkazem na úplné znění obchodních podmínek.

Správné zobrazení obchodních podmínek

Po rozkliknutí odkazu by se mělo objevit úplné znění podmínek. V ideálním případě (právně, nikoli uživatelsky) dochází ke stažení úplného znění právního dokumentu. Podle judikatury přitom může být problematické i jejich zobrazení v režimu pop-up okna.

Aktivní souhlas

V elektronickém styku se obchodní podmínky stávají součástí smlouvy správným odkazem. Nestačí zde pouhé sdělení, kde je lze nalézt. Je nutné, aby zákazník aktivně zatrhl tlačítko souhlasu (předvyplněné tlačítko souhlasu je rovněž problematické).

Řetězení obchodních podmínek

Odkaz obchodních podmínek na další obchodní podmínky bývá poměrně komplikované. Namísto řetězení odkazů (např. Všeobecné smluvní podmínky na reklamační řád) je jistější připojení konkrétního odkazu za obdobných podmínek. 

Závěr

Standardizované znění obchodních podmínek je v praxi běžnou záležitostí. Ne vždy však dojde ke správnému včlenění obchodních podmínek do smluvní úpravy. Dejte si při jejich nastavení záležet, aby zbytečně nevznikaly spory ohledně jejich použitelnosti. Potřebujete-li právníka, který vám pomůže, jsme tu pro vás. Naše advokátní kancelář se zaměřuje na právní pomoc podnikatelům v oblasti online smluvních vztahů.  

Líbí se vám naše články? Dejte nám vědět na sociálních sítích (LI, FB, IG).