Krátkodobý pronájem

- Ladislav Šmarda

V dnešní době zažíváme prudký vzestup krátkodobých pronájmů podporovaný zejména vývojem ubytovacích platforem. Fenomén krátkodobého pronájmu, poháněný změnami v preferencích a technologickými inovacemi, rychle mění dynamiku trhu s ubytovacími službami.

Co jsou to krátkodobé pronájmy a jakým způsobem zasahují do tradičních struktur pronájmů se dozvíte v tomto článku.

Účel nájmu a účel krátkodobého pronájmu

Účelem nájmu je především zajištění bytových potřeb. To znamená, že v případě uzavření nájemní smlouvy má nájemce povinnost využívat pronajatý byt primárně k účelům spojeným s bydlením a k uspokojování svých bytových potřeb a to v materiální i duševní rovině.

Krátkodobé pronájmy naopak slouží k poskytování flexibilních možností ubytování nebo využívání prostorů bez nutnosti dlouhodobých závazků, zejména za účelem rekreace.

Krátkodobé pronájmy jakožto nástroj k poskytnutí flexibilní možnosti ubytování.

Hrubé porušení povinností nájemce

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (usnesení NS ze dne 15. 3. 2023, sp. zn. 28 Cdo 854/2022) zabýval poskytováním krátkodobých pronájmů bytů skrze ubytovací platformy a řešil otázku, jestli nájemce, který byt dále pronajímá třetím osobám, porušuje své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že poskytování bytu třetím osobám prostřednictvím krátkodobého pronájmu, zejména přes platformy jako Airbnb, je považováno za neslučitelné s účelem nájmu a představuje tak hrubé porušení povinností nájemce.

Důsledky hrubého porušení povinností nájemce

Hrubé porušení povinností nájemce umožňuje pronajímateli vypovědět nájem (§ 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku). Navíc nájemce, který třetí osobě umožní prostřednictvím krátkodobého pronájmu byt užívat, pronajímateli odpovídá za jednání těchto osob.

Krátkodobé pronájmy: Ochrana tradic nebo omezení flexibility?

Zatímco někteří vidí rozhodnutí Nejvyššího soudu jako krok k ochraně práv pronajímatelů a dlouhodobých nájemců, jiní mohou vnímat omezení flexibility a inovativních řešení na trhu s bydlením. Verdikt Nejvyššího soudu nastavuje pro trh nové parametry a zdůrazňuje potřebu respektovat zákonnou úpravu.

Závěr

Rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce ubytovacích platforem a krátkodobého pronájmu zdůrazňuje důležitost dodržování zákonného účelu nájmu a ochrany tradičních nájemních vztahů. Sledování budoucího vývoje a případných reakcí na toto rozhodnutí je klíčové pro pochopení, jakým směrem se bude trh ubytovacích služeb ubírat v nadcházejících obdobích.

Čelíte problémům s krátkodobým pronájmem? Obraťte se na naši advokátní kancelář, rádi Vám jako advokáti poradíme, poskytneme odbornou pomoc a pomůžeme dosáhnout optimálního řešení.

Pokud se Vám náš článek líbí, nezapomeňte sdílet a komentovat v rámci našich sociálních sítí (FacebookInstagramLinkedIN). Děkujeme.