Právní novinky v podnikání online leden 2023 (změny ochrany spotřebitele)

- Ladislav Šmarda

Dne 6.1. začala platit očekávaná novela občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Změny ochrany spotřebitele souvisí s posílením ochrany a s tím i rozšíření povinností podnikatelů. Nejvíce změny pocítí podnikatelé, kteří využívají online prostředí pro podstatnou část své prodejní činnosti.

Úprava doznala změn souběžně v občanském zákoníku i v zákoně o ochraně spotřebitele. To v praxi znamená, že případné sankce mohou získat více rozměrů. Pokud podnikatelé změny nereflektují, mohou v případě inspekce dostat citelnou pokutu. Dále se mohou těšit, že spotřebitelé získají v případě jejich pochybení ještě více práv (např. na odstoupení, zneplatnění smlouvy nebo na slevu z kupní ceny).

Čeho se novinky převážně týkají se dočtete v tomto příspěvku.

Recenze spotřebitelů

Zavedená novinka se týká téměř všech poskytovatelů zboží nebo služeb online. Podnikatelé jsou nově povinni ověřit recenzi. Před zveřejněním musí zjistit, zda ji skutečně udělili zákazníci, kteří nakoupili zboží nebo službu. Je-li recenze veřejně přístupná musí spotřebitel vědět, jak podnikatel zjistil, že ji udělil konkrétní zákazník. Prodávající musí poučit, zda a jak prověřili, že se skutečně jedná o poskytnutou recenzi od konkrétní osoby spotřebitele. Nově tak musíte:

  • (i) Informovat o to, zda a jakým způsobem zajišťujete ověření recenzí (skutečně pochází od spotřebitele?);
  • (ii) Plnit ověřovací funkce, případně nastavit systém ověřování recenzí.

Zobrazení nabídky zboží a služeb

E-shopy a jiná online prodejní řešení musí poučit spotřebitele o tom, jakým způsobem dochází k zobrazení zboží. Proč bylo spotřebiteli přednostně zobrazeno konkrétní zboží, a ne jiné. Zejména v případě kategorie produktu „doporučované“ musí podnikatel zveřejnit, proč je zboží nebo služba nabízena jako doporučená před jinou (např. řazení od nejlevnější – zobrazení zboží s nejnižší cenou z katalogu nabízeného zboží bez položky dopravy).  

Údaje k poskytnuté slevě

Změna se rovněž týká akcí na prodej zboží nebo poskytnutí služby ve slevě. Podnikatelé musí při prodeji zlevněného sortimentu poskytnout údaje k historickým cenám prodávaného zboží. Prodávající musí zřetelně uvést nejnižší cenu, za kterou v posledních 30 dnech před slevou (v případě opakovaných před první slevou) uvedené zboží nebo službu prodával. Účelem právní úpravy je zamezit ovlivnění rozhodnutí spotřebitele „slevou“, kterou podnikatele reálně neposkytuje. 

Nekalá soutěž (změny ochrany spotřebitele)

Zákona na ochranu spotřebitele nastaví režim tzv. nekalé soutěže. Pokud byl spotřebitel dotčen nekalo-soutěžní praktikou, má právo odstoupit od smlouvy do 90 dnů od uzavření smlouvy. Dále má spotřebitel možnost domáhat se slevy podle intenzity zásahu do jeho práv.

Objednávka zavazující k platbě

Prosté tlačítko „Objednávka“ již není dostačující. Nově musí být spotřebitel jednoznačně informován o tom, že stiskem tlačítka se zavazuje uhradit cenu. Je-li objednávka prováděna technickým prostředkem (online tlačítkem v e-shopu), potom musí být nově označena jako „Objednávka zavazující k platbě“. Díky tomu spotřebitel ví, že dochází k uskutečnění obchodu. Pokud není tlačítko tímto způsobem označeno, může se spotřebitel domáhat neplatnosti uzavřené smlouvy (smlouva nevznikla).

Rozšíření poučovací povinnosti

Novela dále přináší celou řadu drobných doprovodných změn pro poučení spotřebitele. Spotřebitel by měl lépe seznat doprovodné podmínky při prodeji zboží (např. by měl být poučen o času a podmínkách dodání zboží). Úplný přehled těchto novinek naleznete zejména v ustanovení § 1811 a § 1820.

Podstatné změny se týkají také reklamací dle ustanovení § 2158 až § 2174b. O těchto právech z vadného plnění (reklamací) a vadách zboží musí být podle právní úpravy spotřebitel rovněž upozorněn.  

Zákaz smlouvy po telefonu

V praxi vítanou novinkou je zákaz ústně uzavřené smlouvy po telefonu. Prodávající v případě prodeje skrze telefon musí nově spotřebiteli následně zaslat nabídku pro uzavření smlouvy v písemné podobě. Smlouva vznikne teprve v situaci, kdy následně spotřebitel nabídku zaslanou písemně elektronicky přijme.

Závěr (změny ochrany spotřebitele)

Tento článek jsme si pro vás připravili (Právní změny ochrany spotřebitele pro leden 2023) z oblasti práva smluvního a právních vztahů online (e-commerce). Budeme rádi za jeho sdílení a rozšíření povědomí o změnách právní úpravy, případně jiné vaše komentáře směrem k tomuto tématu.

Potřebujete poradit, zda se změny týkají i vás a jak je provést? Rádi vám poradíme. Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám.