Problémy spoluvlastnictví nemovitosti

- Ladislav Šmarda

Spoluvlastnictví je právním institutem, kdy skupina osob disponuje společným vlastnickým právem k věci. Problematiku spoluvlastnictví jsme pro vás otevřeli minulým příspěvkem, ve kterém jsme vás informovali o základních principech jeho fungování. Spoluvlastnictví vám může přinést výhody ale také řadu nevýhod, které mohou nepříznivě zasáhnout mimo jiné do vašich osobních vztahů se spoluvlastníky. V dnešním příspěvku vás upozorníme na některé problémy spoluvlastnictví nemovitosti a jaké konkrétní situace tento případ do budoucna přinese.

Rozdílné názory ohledně spoluvlastněné nemovitosti

Lze předpokládat, že se představy lidí v určitých životních oblastech budou lišit. To platí i pro oblast spoluvlastnictví. Ne vždy bude vaše představa ohledně správy společné věci shodná s představami ostatních spoluvlastníků. Proto si se smluvními partnery dohodněte , jakým způsobem budete společnou věc spravovat. Vyhnete se tak nepříjemnostem spojených s neshody a možným soudním sporům. Společně si vypracujete písemnou dohodu, ve které vymezíte, jakým způsobem budete společný majetek spravovat.

Ve spoluvlastnictví musíte vždy respektovat přání ostatních spoluvlastníků. Nemáte-li potřebný souhlas většiny, nedosáhnete výsledků, kterých byste si přáli. Bez vlastní úpravy mezi spoluvlastníky. často vyvstanou problémy. Zákon přitom nepřináší jednoduchá a spolehlivá řešení. Řešení sporů soudní cestou je přitom velmi zdlouhavé a neefektivní.

Finanční problémy při společné správě nemovitosti

Se správou společné věci souvisí možné finanční problémy. Můžete se dostat do situace, kdy pro správu společné věci nebudete mít potřebný finanční obnos. Ostatní spoluvlastníci si odhlasují změnu společné věci, na jejímž provedení se jako jeden ze spoluvlastníků budete muset podílet také. Tento problém tak může být zdrojem dalších konfliktů mezi jednotlivými spoluvlastníky. Pečlivě si proto s ostatními spoluvlastníky plánujte financování a rozpočet na údržbu společného majetku.

Prodej nemovitosti ve spoluvlastnictví

Je logické, že pokud máte ve spoluvlastnictví určitou věc, bude její prodej obtížnější, než kdybyste byli jedinými vlastníky. Plnou prodejní cenu při prodeji nemovitosti (bytu, domu, pozemku) často dosáhnete jen za předpokladu, že ji prodáte společně jako jeden celek. Ostatní spoluvlastníci nemusí vždy s prodejem společné věci souhlasit. V takovém případě můžete při splnění podmínek zákona provést prodej vašeho spoluvlastnického podílu. Neočekávejte však, že dostanete kupní cenu, která by odpovídala výši vašeho podílu na celku (např. při jedné pětině neočekávejte 20% kupní ceny spoluvlastněné nemovitosti). Kupní cena spoluvlastnického podílu bývá podstatně nižší, než kolik by činila reálná část celku.

Exekuce spoluvlastnického podílu

Do možného problému se můžete dostat, pokud se některý ze spoluvlastníků bude nacházet v exekuci, typicky v případě spoluvlastnictví nemovitosti. V takovém případě může exekutor zabavit věci, které se v nemovitosti nachází. Bude vaší povinností prokázat, že jste vlastníky uvedených věcí. Pečlivě si proto uchovávejte doklady, díky kterým vaše vlastnické právo prokážete.

Využití nemovitosti pouze jedním spoluvlastníkem

Užívání společné nemovitosti v rámci spoluvlastnictví v praxi často vypadá tak, že jeden ze spoluvlastníků okupuje společný majetek, aniž by se hodlal o užitek podělit s ostatními spoluvlastníky. Jde o velmi rozšířený problém, který lze v podstatě vyřešit jedině dohodou (která obvykle není možná), prodejem (často pod tržní cenou, neboť při prodeji podílu nikdy nezískáte tolik jako při prodeji celé věci) nebo žalobou u soudu (čeká vás velmi složitý a zdlouhavý proces, který vás bude stát spoustu nervů, času i peněz.

Obdobně bývá v praxi častá i situace, kdy jeden ze spoluvlastníků dostává za správu společné nemovitosti zaplaceno, ovšem odmítá ostatním spoluvlastníkům poskytnout jakýkoli užitek, a nechává si celý užitek pro sebe. Uspokojivé řešení lze při nedohodě opět dosáhnout jedině přes právníky prostřednictvím soudů.

Závěr

Spoluvlastnictví je právním institutem, kdy skupina osob disponuje společným vlastnickým právem k věci. V pozici spoluvlastníka se můžete setkat s řadou problémů. Nepodceňujte proto řádné smluvní nastavení vašich práv. Máte-li možnost, vyhněte se spoluvlastnictví nemovitosti s lidmi, s nimiž nemáte možnost se jednoduše dohodnout. Nespoléhejte se na sliby a sepište si vlastní pravidla společné správy spoluvlastněné nemovitosti.

Právník pro spoluvlastnictví vám pomůže nastavit správná práva a povinnosti. Potřebujete advokáta? Poradíme vám jak si v tomto specifickém vztahu jednotlivá práva nastavit.