Předžalobní fáze vymáhání pohledávek

- Ladislav Šmarda

Předžalobní fáze vymáhání pohledávek představuje klíčovou část v procesu vymáhání pohledávek. Proces spojujeme se zaslání předžalobní výzvy protistraně, což , což je ve své podstatě první formalizovaný krok k uplatnění pohledávky před soudem. 

Tento formální postup má zásadní význam pro efektivní řešení dluhů a může často předejít soudním sporům. Co je předžalobní fáze vymáhání pohledávek, jaký je její účel a jak by měla být správně sestavena se dozvíte v článku naší advokátní kanceláře. 

Co je důvod předžalobní fáze vymáhání pohledávek?

Do předžalobní fáze zpravidla vstupujete, pokud dlužník nereaguje ani na opakované upomínky k úhradě neproplacených faktur. Uvědomte si, že předžalobní výzva není jen další upomínkou v řadě. Podle zákona musíte při její konstrukci dodržet formálně definované znaky. Co víc, v českém právním prostředí je nutným nástrojem pro budoucí uplatnění dlužné pohledávky před soudem. 

Předžalobní výzva je oficiální dopis nebo oznámení, které zasíláte dlužníkovi těsně před tím, než podnikne právní kroky k vymáhání dluhu před soudem. Tento dokument slouží jako poslední upozornění dlužníkovi, že pokud nezaplatí svůj dluh v dané lhůtě, věřitel bude nucen podat žalobu k soudu.

Jaký je účel předžalobní fáze vymáhání pohledávek?

Poslední možnost plnit dobrovolně

Informace o poslední možnosti zaplatit dlužnou částku dobrovolně. Sdělujete, jakou částku chcete, z jakého důvodu, do kdy je nutné uhradit a rovněž sdělení, že v případě neuposlechnutí dojde k uplatnění nároku prostřednictvím soudu. Dáváte tím dlužníkovi poslední šanci na uspokojení nároku (pohledávky) mimosoudní cestou. Slouží jako prevence soudního sporu. 

Nástroj tlaku

V obchodních vztazích jde o signalizaci připravenosti k útoku. Předžalobní fáze je často je spojena s dokladem o převzetí právního zastoupení advokátem. Pro spoustu lidí je předžalobní výzva adresovaná advokátem varovným znamením. Vymáhání pohledávky prostřednictvím právního zástupce je často spojené s podstatným navýšením celkové částky a náklady sporu. 

Předžalobní výzvou dáváte dlužníkovi najevo, že jste připraveni investovat čas a prostředky k získání dlužných prostředků prostřednictvím soudu. 

Předpoklad žaloby soudu

Chcete-li jako věřitel podat žalobu, slouží předžalobní výzva jako nezbytný důkazní prostředek. Je dokladem toho, že dlužník skutečně měl možnost se seznámit s obsahem neplněné povinnosti, a ani přes výzvu vaši pohledávku neuspokojil. 

Soud navíc vyžaduje předžalobní výzvu jako předpoklad pro přiznání nákladů soudního řízení. Nevyzvete-li svého dlužníka, nemusí Vám soud přiznat náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

Závěr

Předžalobní výzva je nezbytným a účinným nástrojem při vymáhání pohledávek. Správně sestavená výzva právním zástupce může vést k rychlému a efektivnímu vyřešení. Současně je nezbytným nástrojem pro další soudní fázi (podání žaloby). Potřebujete-li pomoci, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. Pomůžeme Vám. 

Pokud se Vám náš obsah líbí, dejte nám like na sociálních sítích. Děkujeme.