Oznámení z účtu advokátní úschovy

- Ladislav Šmarda

Od července 2023 doznala poměrně zásadní změnu pravidla v oblasti poskytování advokátních úschov. Novinka zavádí rozšířená informační práva klientů ve vztahu k dispozicí s prostředky uloženými na účtu advokáta. Jde o opatření přijaté v souvislosti s nedávným případem zpronevěry prostředků z bankovního účtu advokátní kanceláře. Jak se pohyby a oznámení z účtu advokátní úschovy dotknou klientů jsme si pro vás připravili v rámci tohoto příspěvku.

Advokátní kancelář

Na straně advokáta jde o další rozšíření již existující řady povinností, které musí v souvislosti s poskytováním advokátní úschovy pro klienty provádět. Navyšuje se tím okruh povinné administrativní činnosti, která je s prováděním úschov spojena. Nicméně i přesto může tento postup znamenat přínos v podobě automatické notifikace klientovi, nemusí-li advokát dále zasílat informace k přijaté částce a zůstatcích bankovního účtu emailem.

Klient

Klient získává informaci z relativně nezávislého zdroje (bankovní instituce), že úschovní částka bude vyplacena pouze pro stanovený účel. Jde o posílení garancí a záruk na straně klienta. Současně tím posílila i dozorová funkce České advokátní komory jako garanta profesní i etické stránky výkonu advokacie v oblasti úschov. Klientovi se takřka vždy vyplatí žádat o notifikaci prostřednictvím banky advokáta.

Co se mění?

Nově jako klient poskytované služby advokátní úschovy můžete přímo ve smlouvě s advokátní kanceláří žádat o zasílání oznámení o pohybech na bankovním účtu s úschovou. Smyslem zaslaného oznámení je informace o uskutečněném pohybu na účtu advokátní úschovy.

Informace je poskytována automaticky skrze nastavený režim bankovní instituce, u které advokát účet advokátní úschovy vede.

Jak se zlepší postavení klientů advokátní kanceláře?

Nejsou-li splněny podmínky nakládání s úschovní částku na účtů advokátní úschovy (např. návrh na vklad dosud neprošel katastrem nemovitostí), nelze s nimi disponovat.

Oznámení z účtu advokátní úschovy

Pokud by je advokát přesto převedl, dostanete nově informaci, díky které můžete takřka ihned reagovat, je-li výplata zdrojů advokátní úschovy provedena neoprávněně. Výplata zdrojů advokátní kanceláří tak může být díky této informaci pozastavena nebo do určité doby (zaleží na podmínkách konkrétní banky) navrácena zpět. Novinka tak zajistí doprovodné smluvní povinnosti k prevenci s neoprávněnou dispozicí.

Jak bude oznámení z účtu advokátní úschovy vypadat?

  1. Advokát před přijetím úschovní částky uvědomí smluvní strany o možnosti sledování pohybu zůstatku na účtu;
  2. Možnosti notifikací záleží na bankovní instituci, u které je účet advokátní úschovy veden;
  3. Klient udělí pokyn, pokud si přeje notifikaci využít;
  4. Klient sdělí doručovací elektronickou adresu (zpravidla email), kam má být informace zaslána;
  5. Advokát zajistí odeslání informací bankou;
  6. Klient získává informace o zůstatku i pohybech na účtu;
  7. V případě pohybu klient získává notifikaci přímo od banky (nikoli advokáta);
  8. Advokát nesmí bez souhlasu klienta zrušit;
  9. Advokát rovněž oznámí notifikační adresu klienta České advokátní komoře.

Závěr

Přijatou změnou dochází k posílení postavení klienta v oblasti informací. Díky ní získává lepší přehled o tom, co se s částkou přijatou do advokátní úschovy děje. Informace je tím k dispozici po celou dobu zajištění úschovy, až do její výplaty.

Potřebujete provést advokátní úschovu? Kontaktujte nás a my vám s tím rádi pomůžeme. (FacebookInstagramLinkedIn