Pracovní právo

Pracovní právo

Pracovněprávní vztahy definují právní postavení zaměstnavatelů se zaměstnanci. Jde o zákonný rámec práv a povinností vznikajících při výkonu práce. Pracovní právo je postaveno na zásadě ochrany práv zaměstnance. Striktní dodržování zákoník práce je očekáváno ze strany obou smluvních subjektů. Zaměstnavatelé bývají často nemile překvapeni, jaké povinnosti ve vztahu k zaměstnancům mají. Znalost a informovanost na poli pracovního práva je pro zaměstnavatele nezbytnou součástí každodenních procesů. Enormní složitost pracovněprávních předpisů při situaci příliš neusnadňuje. Pro odborná posouzení práv, pracovněprávních nároků a právní poradenství v oblasti pracovního práva se proto naši klienti obracejí s důvěrou na naši advokátní kancelář. Pomáháme překlenout složitosti a problémy ze vztahu zaměstnance a zaměstnavatele a vytvářet podmínky pro výkon práce dle zákoníku práce, ale i jiných pracovněprávních předpisů.

Řešíme problémy pracovního práva z pozic zaměstnavatelů i zaměstnanců. V rámci námi poskytovaných právních služeb v oblasti pracovního práva vám účinně pomůžeme s ohledem na specifika Vaší situace a respektem k zúčastněným stranám.

Právní služby zaměstnavatelům

 • Právní poradenství zaměstnavatelům;
 • Zpracování pracovněprávní dokumentace, pracovní smlouvy, dohody, manažerské smlouvy, pracovní řády a vnitropodnikové předpisy;
 • Revize stavu pracovněprávních dokumentů;
 • Právní poradenství při změně pracovního zařazení zaměstnance;
 • Vytýkací dopis pro zaměstnance;
 • Právní poradenství při skončení vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem;
 • Skončení pracovněprávních vztahů výpovědí, okamžitým zrušením nebo dohodou;
 • Ochrana majetku a zájmů zaměstnavatele;
 • Dohody o hmotné odpovědnosti, Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty;
 • Náhrada škody způsobené zaměstnanci;
 • Zákaz konkurence, konkurenční ujednání zaměstnanců, ochranu know-how a informací;
 • Pravidla ochrany rovného zacházení a zákazu diskriminace zaměstnanců;
 • Právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání;
 • Zastoupení ve sporech se zaměstnanci;
 • Právní zastoupení ve správních řízeních a při inspekci práce;
 • Školení v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a kolektivního vyjednávání;
 • Nastavení podmínek pro práci z domova a pravidla home-office zaměstnanců.

Správné nastavení práv zaměstnance a zaměstnavatele je pro fungování pracovněprávního vztahu klíčové a pro plnění pracovních povinností v dnešní.  Fungující pravidla spolupráce jsou žádoucím stavem pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Právní služby zaměstnancům

 • Právní poradenství zaměstnancům;
 • Návrhy a revize pracovněprávní dokumenty, pracovní smlouvy, dohody, manažerské smlouvy, pracovní řády a vnitropodnikové předpisy;
 • Poradenství změně pracovního zařazení zaměstnavatelem;
 • Skončení pracovněprávní vztah výpovědí, okamžitým zrušením nebo dohodou;
 • Ochrana nároků zaměstnance vzniklých v důsledku pracovních úrazů nebo nemoci z povolání;
 • Vymáhání mzdy a jiných nároků zaměstnance;
 • Právní poradenství při neoprávněném skončení pracovního vztahu zaměstnavatelem;
 • Ochrana před diskriminací a nerovným zacházením ze strany zaměstnavatele;
 • Právní zastupování ve sporech se zaměstnavatelem;

Advokátní kancelář pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům. Neváhejte se na nás obrátit, máte-li právní problém v oblasti pracovního práva.