Obchodní společnosti

Nemovitosti

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se zvláštním účelovým určením, jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Právní vztahy k nemovitostem se vyznačují formalizovaným přístupem (úředně ověřené podpisy smluvních stran) a ve většině případů vyžadují provedení vkladu katastrem nemovitostí. I drobné vady mohou mít za následek zamítnutí návrhu na vklad a nutnost opakování celého procesu. Zastupování klientů v řízeních před katastrálními úřady spadá do množiny námi poskytovaných služeb.

Investice a právní vztahy k nemovitostem se často řadí mezi množinu situací, kdy klienti vyhledávají služeb advokátů. V oblasti nemovitostí a stavebnictví se pohybuje celá řada profesionálních subjektů, jejichž zájmy mohou být odlišné od těch Vašich. Ve vyjednávání a uspořádání práv k nemovitým věcem je nezbytná odpovídající ochrana vašich práv. Aktivity a činnost v oblastech nemovitostí jsou často spojeny se značnými výdaji. O to větší je míra jistoty o správnosti postupu v oblasti nemovitostí nutností. Při sjednávání práv a povinností k nemovitým věcem je nutné být zvlášť precizní. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v oblastech práva nemovitostí, zejména pak:

 • Pomoc a prověření nemovitosti před zakoupením;
 • Převody nemovitostí;
 • Smlouva o úschově;
 • Pronájmy, pachty a dočasné využití nemovitostí;
 • Tvorba a připomínkování smluvní dokumentace;
 • Právo stavby;
 • Věcná práva k cizím věcem, pozemkové služebnosti;
 • Právo nezbytné cesty k pozemku;
 • Stavby zřízené na cizím pozemku;
 • Odstraňování neoprávněných staveb;
 • Právní poradenství při projektování a realizaci výstavby;
 • Smlouvy o výstavbě (Bytová výstavba);
 • Prohlášení vlastníků jednotek (vznik bytových jednotek);
 • Správa bytových domů;
 • Právní pomoc společenství vlastníků jednotek;
 • Zprostředkování a prodej nemovitostí realitní kanceláří;
 • Balíček služeb pro realitní kanceláře;

Stavba na cizím pozemku

S účinností nového občanského zákoníku se stavby považují za součást pozemku. Je-li vlastník pozemku shodný s vlastníkem stavby, převádí se pouze pozemek. Pokud není shoda v osobě vlastníka stavby s pozemkem, jedná se o stavbu na cizím pozemku, a s tím související množina práv. Odlišné majetkové režimy vlastníka stavby a pozemku působí nemalé množství problémů. Základem je zjištění právního důvodu zřízené stavby a dále vyhodnocení, zda se jedná o stavbu trvalou nebo dočasnou. Zjistí-li vlastník pozemku, že stavba byla zřízena neoprávněně, může za podmínek stanovených zákonem domáhat svých práv u soudu. V krajním případě může být soudem rozhodnuto o odstranění neoprávněně zřízené stavby.

 Právního poradenství v oblasti nemovitostí zahrnuje ucelená řešení, spojená s realizací staveb, rekonstrukcí, údržby, správy nemovitostí a jiných právních otázek s nimi spojenými. Ať už realizujete developerské projekty, hledáte investiční příležitosti, zastupujete realitní kancelář nebo pořizujete vlastní bydlení, naše advokátní kancelář je tady pro vás.