Nejsem si jistá/ý, že Vaše zaměření odpovídá mému problému. Co bych měl/a udělat?